Tức là khóa này không cần lệnh của lập trình mà người dùng khóa, đúng không ạ?

Xem thông tin câu hỏi trước của bạn tại Links sau
Chúng tôi trả lời câu hỏi tiếp theo của bạn như sau!
Có hai cách:
– Cách 1: Mở khóa tất cả các máy trong hệ thống (cách này đơn giản nhưng tác động đến tất cả người sử dụng)
Thao tác như sau:
Điện thoại KX-T7730 (hoặc tương đương) cắm ở Jack01.
Bấm PROGRAM bấm tiếp số 8 rồi bấm STORE
– Cách 2: Đặt lại mật mã cho một máy bất kì (cách này linh hoạt hơn nhưng phức tạp hơn)
Thao tác như sau:
Điện thoại Panasonic KX-T7730 (hoặc tương đương) cắm ở Jack01.
Bấm PROGRAM bấm tiếp số 7 màn hình sẽ hiện chữ Password: ta nhập password hệ thống (mặc định:1234) bấm tiếp STORE,
Sau đó bấm liên tiếp SP-PHONE để chọn số máy lẻ cần đặt lại mật mã,
Đến đây bấm 4 chữ số mật mã muốn đặt cuối cùng bấm STORE để lưu lại cuối cùng là báo mật mã mới cho người quên mật khẩu
chúc bạn thành công!