Tổng đài Panasonic 824 có card 16 port không

TONG DAI PANASONIC 824 CO CARD 16 PORT KHÔNG

Với tổng đài Panasonic KX-TES824 thì không có Card mở rộng 16 thuê bao bạn ạ, chỉ có Card mở rộng 8 thuê bao thôi, tổng đài này có các loại Card sử dụng để mở rộng trung kế và thuê bao như sau:

KX-TES82474 mở rộng 8 thuê bao tương tự

KX-TES82480 mở rộng 2 trung kế tương tự và 8 thuê bao hỗn hợp

KX-TES82483 mở rộng 3 trung kế tương tự và 8 thuê bao tương tự

Trân trọng cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi!