Tổng đài 824, cho mình hỏi . Mình muốn cấm một số máy nội bộ gọi ra di động thì lập trình thế nào((KX-T7730) .Cảm ơn

NT rất vui khi nhận được câu hỏi của bạn, với câu hỏi của bạn NT xin phép trả lời bạn như sau:
Thao tác:
Bước 1: Vào chương trình lập trình cho tổng đài điện thoại. Cách thực hiện: ấn phím Program, sau đó ấn tiếp phím * # 1234. Sau khi đã vào chương trình lập trình, chúng ta thực hiện tiếp bước 2.
Bước 2: Kiểm tra số máy nhánh cần cài đặt được phép gọi ra ngoài là Jack bao nhiêu?
Cách thực hiện:  (đang ở chế độ lập trình) Ấn mã lệnh 009, sau đó ấn phím  SP-PHONE, trên màn hình xuất hiện dòng chữ “Number plan :…” ấn tiếp phím Store, tiếp tục ấn phím SP-PHONE và lúc này trên màn hình điện thoại sẽ hiện thông số Jack tương ứng với số máy nhánh”Jack…:EXT:…”, tiếp tục ấn phím SP-PHONE lặp lại nhiều lần để tìm các jack tương ứng với các số máy nhánh cần cài đặt.
Sau khi tìm và ghi lại các jack tương ứng với các số máy nhánh cần cài đặt, ấn phím HOLD để kết thúc lệnh 009 và chúng ta thực hiện bước cuối cùng.
Bước 3: Cài đặt tạo COS cấm máy nhánh gọi đầu số di động.
(Đang ở chế độ lập trình) Ấn mã lệnh 302 + SP-PHONE (trên màn hình sẽ hiển thị “Cos-2 Table”) bạn ấn tiếp SP-PHONE (trên màn hình sẽ hiển thị “Code No?”) bạn ấn tiếp SP-PHONE  (trên màn hình sẽ hiển thị “01:………”) bạn ấn các phím số 909+ STORE (để lưu cài đặt), tiếp tục ấn SP-PHONE (trên màn hình sẽ hiển thị “02:………”) bạn ấn các phím số 901+STORE để lưu cài đặt  và cuối cùng ấn phím HOLD (Để thoát lệnh 302).
Sau khi thực hiện xong bước 3, chúng ta chuyển qua bước 4.
Bước 4: Cài đặt gán số máy nhánh vào COS cấm vừa tạo.
(Đang ở chế độ lập trình) Ấn mã lệnh 601 + SP-PHONE, bạn ấn tiếp SP-PHONE (trên màn hình sẽ hiển thị “#01: COS – …?”) và lặp lại thao tác ấn phím SP-Phone để tìm đến đúng số máy nhánh bạn cần cài đặt , bạn ấn phím MUTE để chọn COS – 2 bạn ấn tiếp STORE để lưu cài đặt  và cuối cùng ấn phím HOLD (Để thoát lệnh 302).
Lưu ý: Tất cả các thao tác trên phải được thực hiện trên bàn điện thoại KX-T7730.
Chúc bạn thành công!