Tổng đài 1150

NT xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Về trường hợp của bạn gặp phải, có thể xảy ra ở các trường hợp sau:
Trường hợp 1: Để có thể hiển thị được số điện thoại gọi đến, bạn cần phải đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến với nhà cung cấp dịch vụ.
Bên cạnh đó, điện thoại bạn cần hiển thị số là điện thoại Key phone 3030. Vì vậy, nếu bạn chưa đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ thì cần phải liên hệ để đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến nhé.
Trường hợp 2: Nếu bạn đã đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến với nhà cung cấp dịch vụ mà sau khi cài đặt vẫn không được thì bạn cần kiểm tra lại phần lập trình của bạn. Sau đây là lệnh cài đặt hiển thị số gọi đến cho tổng đài Hipath 1150.
 Thao tác: Bước 1: Vào chương trình lập trình: Nhấc máy * 95 31994
Bước 2: Cài đặt CLIP cho cổng trung kế.
(Đang ở chế độ lập trình) bạn ấn mã lệnh: 005, sau đó nhập số cổng trung kế (ví dụ 801),  tiếp theo bạn nhập kiểu giao thức CLIP (1 (DTMF1), 2(DTMF2), 3(FSK)) và cuối cùng ấn phím # để kết thúc lệnh.
Trường hợp 3: Nếu bạn sử dụng thiết bị ghi âm lời chào ngoài  thì sẽ không sử dụng được chức năng hiển thị số gọi đến.
Chúc bạn thành công!