Theo dõi hoạt dộng tổng đài ĐÀI UCM6100 và UCM6510 Phú Yên

THEO DÕI HOẠT ĐỘNG TỔNG ĐÀI UCM6100 VÀ UCM6510 PHÚ YÊN

Dù bạn ở bất kỳ đâu bạn cũng có thể giám sát trạng thái hoạt động của tổng đài IP UCM6102/4/8/16 và UCM6510, như ai login vào, ai đang cố gắng login vào tổng đài, Hệ thống bị reboot, Bộ nhớ ghi âm sắp đầy, Kết nối đầu số 1800/1900 bị mất kết nối, Ai đang cố gắng đăng ký vào hệ thống... Tất cả đều được tự động gửi qua email cho bạn

1. Thiết lập Email server tự động gửi khi có thông báo

theo-doi-hoat-dong-tong-dai-ucm6100-va-ucm6510-phu-yenTheo doi tổng đài UCM

2. Kích hoạt tùy chọn cần thông báo tự động qua Email

a. Các thông báo cần theo dõi

Event name: Mô tả các chức năng cần thông báo

Alert: Kích hoạt bắt log cho các chức năng (Xem log tại mục Alert log)

Email notification: Kích hoạt gửi log vào Email

theo-doi-hoat-dong-tong-dai-ucm6100-va-ucm6510-phu-yenTheo dõi tổng đài UCM

b. Thiết lập địa chỉ Email cần gửi tới

– Vào status -> System events -> Alert contact để thiết lập email cần gửi thông báo tới

3. Thiết lập Firewall tự động ngăn chặn các đăng ký từ ngoài vào hệ thống

– Enable Fail2Ban: Kích hoạt lọc tự động các đăng ký không mong muốn

– Banned Duration: Thời gian không cho connect vào hệ thống

– Max Retry Duration: Thời gian đếm số lần cố gắng truy cập vào hệ thống

– Max Retry: Số lần đếm truy cập vào hệ thống trong thời gian (Max Retry Duration), tức là trong vòng 600 giây mà có IP nào ở ngoài truy cập 10 lần bị lỗi thì sẽ chặn IP đó trong vòng 600 giây mới cho kết nối lại

– Fail2Ban Whitelist: Là các địa chỉ IP không bao giờ bị block (chặn)

(Chú ý: IP nào bị chặn sẽ được thiết lập thông báo qua Email ở mục 2 bên trên thông qua Alert thông báo Fail2ban Blocking)

theo-doi-hoat-dong-tong-dai-ucm6100-va-ucm6510-phu-yenChặn tấn công tổng đài IP