Tháng 3-2020: Cập nhập về các cài đặt chia sẻ với nhóm tài khoản Education (Tài khoản Giáo Dục)

Update to sharing settings for Education accounts

Vào ngày 26 tháng 3 năm 2020, Zoom đã phát hành bản cập nhật cho cài đặt chia sẻ màn hình mặc định cho tài khoản Giáo dục. Trong nỗ lực tăng cường bảo mật và quyền riêng tư cho các cuộc họp. Bản cập nhật này đã thay đổi cài đặt chia sẻ mặc định thành Chỉ lưu trữ trên máy chủ ở cấp độ tài khoản. Cài đặt này cung cấp cho chủ nhà quyền duy nhất. Để chia sẻ nội dung trong các cuộc họp của họ theo mặc định.

Chủ nhà vẫn có khả năng cho phép người tham gia chia sẻ màn hình của họ trong cuộc họp. Và chỉnh sửa cài đặt mặc định của họ để cho phép người tham gia chia sẻ trong tất cả các cuộc họp. Chủ tài khoản và quản trị viên cũng có thể bật lại cài đặt này cho tài khoản hoặc các nhóm riêng lẻ của họ.

Thay đổi cài đặt chia sẻ trong cuộc họp

 1. Nhấp vào nút bên cạnh Share Screen.
  share screen button
 2. Nhấp vào Advanced Sharing Options.
 3. Nhấp vào nút radio cho All Participants
  advanced sharing options

Cho phép chia sẻ cho tất cả những người tham gia cuộc họp

Tài khoản

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom với tư cách quản trị viên. Với đặc quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 2. Trong bảng điều hướng, nhấp vào Account Management, sau đó Group Management.
 3. Dưới In Meeting (Advanced), nhấp vào tùy chọn cho All Participants.
  screen sharing all participants
 4. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn đặt cài đặt này là bắt buộc đối với tất cả người dùng trong tài khoản của mình. Hãy nhấp vào biểu tượng khóa và sau đó nhấp vào Khóa để xác nhận cài đặt.

Nhóm

 1. Đăng nhập vào cổng web Zoom với tư cách quản trị viên với đặc quyền chỉnh sửa các nhóm.
 2. Trong bảng điều hướng, bấm User Management rồi Group Management.
 3. Nhấp vào tên nhóm áp dụng từ danh sách, sau đó nhấp vào tab Settings.
 4. Dưới In Meeting (Advanced), nhấp vào tùy chọn cho All Participants.
  screen sharing all participants 1
  Lưu ý : Nếu tùy chọn có màu xám, nó đã bị khóa ở cấp tài khoản và cần được thay đổi ở cấp đó.
 5. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn đặt cài đặt này là bắt buộc đối với tất cả người dùng trong nhóm. Hãy nhấp vào biểu tượng khóa và sau đó nhấp vào Khóa để xác nhận cài đặt.

Người dùng

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin web Zoom.
 2. Trong bảng điều hướng, nhấp vào Settings.
 3. Dưới In Meeting (Advanced), nhấp vào tùy chọn cho All Participants.
  screen sharing all participants 2
  Lưu ý : Nếu tùy chọn có màu xám, nó đã bị khóa ở cấp độ nhóm hoặc tài khoản. Bạn cần liên hệ với quản trị viên Zoom của bạn.