Phần mềm tính cước và quản lý khách sạn

TÍNH NĂNG PHẦN MỀM TÍNH CƯỚC VÀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
1.     Tính năng phần mềm tính cước tổng đài.
a. Chức năng quản lý.
–          Quản lý cước gọi tổng đài theo máy lẻ.
–          Quản lý cước gọi tổng đài theo mã cá nhân (Account code & Walking cos hay Pin Code )
–          Quản lý cước gọi tổng đài theo phòng ban, nhóm
b. Giá cước
–     Tính cước theo Block bất kỳ (1s,2s… block do người dùng định nghĩa hoặc block tính cước theo bưu điện).
–     Phân hệ tính cước mở rộng có thể thêm trường cước mới khi có nhà cung cấp mới hoặc khi có đầu dịch vụ mới phát sinh.
–     Không bao giờ bị mất cước, hệ thống tự động phát hiện khi có cuộc gọi mới không thuộc bảng cước của hệ thống.
c. Quản lý theo số điện thoại.
–     Hiện lên tên cùng số điện thoại của người gọi đến.
–     Quản lý số điện thoại của khách hàng.
–     Chuyển cuộc gọi cho khách ( có nghĩa khi khách gọi ở lễ tân mà không thanh toán ngay dùng chức năng này để chuỷen cuộc gọi lên phòng cho khách )
d. Chức năng báo cáo
–     Các báo cáo thống kê có phân loại tiền VND, USD tuỳ theo giá khi nhập là loại tiền gì.
–     Báo cáo cước điện thoại vào bất kỳ thời gian nào.
–     Báo cáo cước cuộc gọi theo phòng ban.
–     Báo cáo cước cuộc gọi theo mã cá nhân.
–     Bao cáo cước theo hoá đơn tổng hợp.
–     Báo cáo cước điện thoại theo số gọi đến.
–     Báo cáo cước điện thoại lớn hơn thời gian nào đó.
–     Báo cáo cước điện thoại lớn hơn số tiền nào đó.
–     Báo các cước điện thoại trên đường trung kế bưu điện bất kỳ.
………..
2.     Quản lý khách sạn.
* Checkin
–          Chức năng checkin khách lẻ/ khách đoàn theo ngày
–          Chức năng checkin khách lẻ/ khách đoàn theo giờ
–          Chức năng đặt phòng trước khách lẽ/ khách theo đoàn
–     Cho phép đổi buồng cho khách trong trường hợp khách cũ đặt chỗ trước, nhưng khi đến nhận phòng thì phòng đó đang có khách khác đang ở àchuyển thông tin đặt chỗ của khách sang ở buồng khác.
–          Chức năng đổi phòng cho khách ( Khi đang ở hay đặt phòng )
–          Chức năng tìm danh sách khách hàng đã ở tại khách sạn
–          Lấy lại thông tin của của khách để Checkin hoặc đặt phòng( chức năng này là khi khách đã ở khách sạn khi khách trở lại tìm kiếm lại ID hoặc Họ & Tên khách lấy lại thông tin không cần gõ lại
* Checkout
–          Chức năng checkout khách lẻ/khách đoàn theo ngày
–          Chức năng checkout khách lẻ/khách đoàn theo giờ
* Chức năng tiêu dùng của khách hàng
–          Chức năng tiêu dùng của khách hàng
–          Thanh toán ngay hay chuyển lên phòng( nếu thanh toán ngay cho phép in hoá đưon đó luôn khi checkout chương trình tự động trừ đi số tiền đó)
–         Cho phép lễ tân tự nhập/thay đổi giá khi nhập tiêu dùng cho khách.
–          Cập nhật các tiêu dùng của khách hàng
–          Cho phép nhập khoản tiền đặt cọc của khách hàng khi checkin hoặc đặt phòng, khi thanh toán sẽ trừ đi tổng số tiền phải trả và có ghi chú
–          Chức năng huỷ đặt phòng ( lý do )
–         Khi checkout, chương trình sẽ tự tính & in báo cáo tương ứng.
* Danh mục Phòng & máy nhánh
–     Cho phép bạn định nghĩa phòng & máy nhánh
–     Định nghĩa hạng phòng ( phân loại phòng ví dụ như Loại 1, Loại 2 …vv )
–     Định nghĩa giá của từng Loại phòng tiền USD hay VND
–     Định nghĩa phòng chắn lẽ
* Danh mục /Bảng cước
–     Cho phép bạn định nghĩa hay sữa đổi bảng cước theo ý muốn hoặc cộng phần trăm phần dịch vụ, hoặc quyền chỉ xem không sữa
* Danh mục dịch vụ/ tên vật tư
–     Định nghĩa các loại vật tư ( Thêm hoặc bớt đi )
–     Định nghĩa đơn giá bán vật tư mà bạn muốn bán, không cho phép sữa mà bạn muốn niêm yết
–     Định nghĩa đơn giá theo từng loại tiền mà bạn muốn USD hay VND
–     Định nghĩa các loại tiền đặt cọc
* Danh mục tính thuế VAT
–     Định nghĩa thuế các loại vật tư cho từng loại, phần trăm bạn muốn
* Phân cấp quản lý vật tư
–     Phân cấp quản lý vật tư; cho phép tự định nghĩa:
–         Cho phép lễ tân tự nhập/thay đổi giá khi nhập tiêu dùng cho khách.
–         Hoặc Không cho phép lễ tân tự nhập/thay đổi giá; mọi giá vật tư dịch vụ đều phải được người quản trị nhập trước.
–         Hoặc với những loại vật tư dịch vụ đã được người quản trị nhập giá trước thì không cho phép lễ tân sửa đổi; còn những dịch vụ mới hoặc chưa được nhập giá thì để cho lễ tân tự nhập-sửa đổi.
–         Cho phép/cấm: với những vật tư hiện đang có trong kho thì bắt buộc phải nhập từ kho, không được tự nhập..
* Chức năng báo cáo.
–          Chức năng báo cáo khách sạn
–          Báo cáo các chi tiết dịch vụ của khách lựa chọn từng phòng, tất cả, từng loại dịch vụ hay tất cả ( khi cập nhật tiền gì thì báo cáo loại tiền đó)
–          Báo cáo vật tư nhập vào khách sạn
–          Báo cáo vật tư tồn trong khách sạn
–          Báo cáo vật tư xuất trong khách sạn
–          Báo cáo tổng thu của khách sạn
–          Báo cáo khách nợ
–          Báo cáo chi hoa hồng cho khách
–          Báo cáo kế toán (Các hóa đơn của khách sạn)
–          Báo cáo khách đang lưu trú tại khách sạn
–          Báo cáo khách đặt chỗ.
–          Báo cáo các hóa đơn cũ
–          In chi tiết các hóa đơn cũ bất cứ lúc nào
–          Thanh toán khách nợ
–          Tất các các báo cáo trên nếu khách sạn/ Cty có Logo khi in ra sẽ hiện thị Logo đầy đủ trên từng mẫu hoá đơn
* Mẫu hóa đơn
–          Hóa đơn chi tiết
–          Hóa đơn tổng hợp
–          Hóa đơn có VAT
–          Hóa đơn không VAT
Đây là chương trình xây dựng với tính mở, người sử dụng hoàn toàn có thể tự định nghĩa mở rộng phạm vi ứng dụng của chương trình cho phù hợp với hệ quản lý của mình.