Phân loại và vai trò người dùng Zoom

Phân loại và vai trò người dùng Zoom

Các tính năng khả dụng cho cuộc họp Zoom của bạn sẽ thay đổi tùy theo loại tài khoản, loại người dùng và cách cấu hình tài khoản do chủ sở hữu hoặc quản trị viên tài khoản Zoom của bạn thực hiện (nếu áp dụng).

Bạn có thể truy cập tài khoản Zoom của mình thông qua một hoặc nhiều tùy chọn đăng nhập sau: đăng nhập bằng email và mật khẩu, đăng nhập bằng Facebook, đăng nhập bằng Apple, đăng nhập bằng Google hoặc Đăng nhập một lần (SSO).

Bài viết này đề cập đến:

 • Cách xác định loại tài khoản Zoom
 • Cách xác định vai trò trên tài khoản Zoom
 • Cách xác định loại người dùng Zoom
 • Cách mời người khác sử dụng chung tài khoản với bạn

Cách xác định loại tài khoản Zoom

Tài khoản Zoom được xác định dựa trên gói dịch vụ và các sản phẩm bạn đã lựa chọn. Bạn có thể tìm hiểu về loại tài khoản trên trang hồ sơ tài khoản của mình. Nếu bạn có ý định chuyển loại tài khoản Zoom, hãy xem các gói dịch vụ Zoom và tùy chọn mức giá để biết các giải pháp hội nghị video của chúng tôi.

Có 4 loại tài khoản:

Cách xác định vai trò trên tài khoản Zoom

Vai trò của tài khoản Zoom dựa trên khả năng người dùng truy cập các quyền hạn dưới góc độ quản trị trong mỗi cuộc họp Zoom. Mỗi người dùng sẽ thuộc về một trong những vai trò dưới đây và các vai trò khác nhau có quyền đặc biệt của riêng họ. Bạn có thể tìm hiểu vai trò tài khoản của mình trên trang hồ sơ tài khoản.

Có 3 vai trò trong tài khoản:

 • Chủ sở hữu: Có tất cả các quyền, bao gồm quyền quản lý vai trò.
 • Quản trị viên: Có thể thêm, xóa hoặc chỉnh sửa người dùng. Có thể quản lý các tính năng như API, SSO và Trình kết nối cuộc họp.
 • Thành viên: Không có đặc quyền quản trị.

Ghi chú: Bạn có thể tạo các vai trò tùy chỉnh cho tài khoản của mình.

Cách xác định loại người dùng Zoom

Tùy thuộc vào loại tài khoản và mức chi tiêu của bạn, bạn sẽ thuộc một trong số những loại người dùng sau đây. Bạn có thể tìm hiểu về loại người dùng trên trang hồ sơ của mình. Nếu bạn là quản trị viên hoặc chủ sở hữu tài khoản, bạn có thể xem loại người dùng của tất cả người dùng thuộc tài khoản của bạn trên trang Người dùng. Có 3 loại người dùng:

 • Cơ bản: Người dùng cơ bản là người dùng không có giấy phép trả phí. Người dùng cơ bản có thể sử dụng gói Cơ bản (miễn phí), và gói trả phí như gói Chuyên nghiệp hay Kinh doanh.
  • Người dùng cơ bản sử dụng gói Cơ bản có thể tổ chức cuộc họp với tối đa 100 người tham gia, tuy nhiên thời lượng cuộc họp sẽ bị giới hạn chỉ trong 40 phút.
  • Người dùng cơ bản thuộc tài khoản trả phí được thừa hưởng dung lượng cuộc họp mặc định, chẳng hạn như dung lượng cuộc họp mặc định của tài khoản Kinh doanh là 300 người tham gia. Nếu có từ 3 người tham gia trở lên, cuộc họp sẽ kết thúc sau 40 phút, nhưng các cuộc họp 1:1 có thể kéo dài hơn 40 phút. Những người dùng này không thể sử dụng các tiện ích bổ sung của người dùng và tài khoản như Large Meeting, hội thảo trực tuyến hay Conference Room Connector.
 • Được cấp giấy phép: Người dùng được cấp giấy phép là người dùng tài khoản trả phí có thể tổ chức số lượng cuộc họp không giới hạn trên đám mây công cộng. Theo mặc định, họ có thể tổ chức cuộc họp lên tới 100 người tham gia và được cung cấp giấy phép Large Meeting để tăng số lượng người tham gia. Người dùng được cấp giấy phép có thêm các tính năng bổ sung sau:
  • Tùy chỉnh ID cuộc họp cá nhân
  • Ghi lại trên Zoom cloud
  • Trở thành người chủ trì thay thế
  • Chỉ định người khác lên lịch và lên lịch thay
  • Sử dụng các tiện ích bổ sung của tài khoản như trình kết nối phòng hội nghị
  • Được chỉ định các tiện ích bổ sung cho người dùng như Large Meeting, hội thảo trực tuyến hoặc hội nghị âm thanh cá nhân
  • Tùy chỉnh Liên kết cá nhân nếu người dùng thuộc tài khoản kinh doanh hoặc giáo dục
 • Tại chỗ: Người dùng tại chỗ là người dùng trả phí có thể tổ chức cuộc họp không giới hạn với trình kết nối cuộc họp tại chỗ. Người dùng tại chỗ có thêm các tính năng bổ sung sau:
  • Tùy chỉnh ID cuộc họp cá nhân
  • Sử dụng trình kết nối ghi lại, nếu được cấu hình cho tài khoản của người dùng
  • Trở thành người chủ trì thay thế
  • Chỉ định người khác lên lịch và lên lịch thay
  • Sử dụng các tiện ích bổ sung của tài khoản như trình kết nối phòng
  • Được chỉ định các tiện ích bổ sung cho người dùng như Large Meeting, hội thảo trực tuyến hoặc hội nghị âm thanh cá nhân
  • Tùy chỉnh Liên kết cá nhân nếu người dùng thuộc tài khoản kinh doanh hoặc giáo dục

Cách mời người khác sử dụng chung tài khoản với bạn

Chủ sở hữu hoặc quản trị viên tài khoản có thể thêm hoặc mời người dùng khác dùng chung tài khoản của họ.

 • Khi thực hiện thao tác này, chủ sử hữu hoặc quản trị viên tài khoản có trách nhiệm thiết lập loại người dùng (cơ bản, được cấp giấy phép hay tại chỗ).
 • Người dùng sẽ nhận được một email và có thể chấp nhận lời mời để dùng chung tài khoản của chủ sở hữu/quản trị viên đó.
 • Người dùng có thể bỏ qua lời mời và tiếp tục sử dụng tài khoản riêng, trừ khi miền liên kết đã được sử dụng và email của người dùng này thuộc một trong các miền được liên kết của bạn.
 • Chủ sở hữu và quản trị viên tài khoản có thể quản lý các tính năng và cài đặt thông qua cài đặt tài khoản.
 • Quản trị viên CNTT cũng có thể quản lý các tính năng với nhiều tùy chọn triển khai và cấu hình đa dạng trên Windows hoặc macOS.

Xem thêm:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGỌC THIÊN

Điện thoại: 028 777 98 999

Hotline/Zalo: 0939 039 028 (Mr.Thoại)

Email: info@vnsup.com