Lỗi hiển thị số trên TDA 600

Hỏi:

Tôi đang sử dụng tổng đài tda-600, có chức năng hiển thị số gọi đến bình thường, nhưng đôi khi gọi điện thoại bằng di động ,máy bàn hiển thị Private caller chứ không phải số điện thoại của họ.Vậy nó đang bị vấn đề gì ?

Đáp:

Trường hợp đôi khi không hiển thị số di động gọi đến do 2 nguyên nhân

– Trường hợp 1:

Bạn sử dụng nhiều trung kế trong nhóm gọi đến và sử dụng nhóm trượt, trong các trung kế đó có ít nhất một trung kế không được đăng ký hiển thị số gọi đến, khi đó cuộc gọi vào trượt vào line trung kế không được đăng ký dẫn đến không hiển thị số gọi đến trên máy

– Trường hợp 2:

Máy điện thoại di động đó đăng ký không cho hiển thị số gọi đến trên máy khách, chính vì thế cũng không thể thấy được số của người gọ