Lệnh bắt đầu số 1 trong tổng đài Panasonic 824

Các mã lệnh đầu 1 ví dụ như: 100, 101, 104, 115, 121, 122,…chi tiết về hướng dẫn lập trình bạn tham khảo ở trang https://vnsup.com/category/ho-tro/ho-tro-tong-dai/ bạn nhé!

Chúc bạn thành công!