Lấy cuộc gọi từ máy chủ

ĐT của em là Panasonic KX-T7730, bình thường cuộc gọi đến sẽ reo ở máy lễ tân . Nhưng đôi khi lễ tân đi đâu đó, người ở máy nhánh muốn nghe máy thì phải sao ạ?

Chào bạn với vấn đề của bạn thì bạn thao tác như sau tại máy điện thoại của bạn hoặc của người cần cướp chuông
Trong cùng nhóm:
Nhấc máy -> 4 0 ( # 4 0 : Nếu đã thay đổi số máy lẻ Plan 2, 3 )
(Pickup the handset + dial 40 or #40)
Khác nhóm:
Nhấc máy -> 4 -> Số máy cần cướp ( # 4 : Nếu thay đổi Plan 2, 3 )
Để được tư vấn rõ hơn bạn có thể gọi trực tiếp cho hotline: 0899339028 hoặc download tài liệu hướng dẫn sử dụng tổng đài điện thoại Panasonic kx-tes824