Lập trình tổng đài KX-TES824 với lời chaò khi gọi vào

Để thực hiện cài đặt chức năng lời chào như trên bạn cần thực hiện các bước dưới đây.
Bước 1: Vào chế độ lập trình cho tổng đài.
Thao tác: Không nhấc máy, bạn ấn Program *# 1234
Bước 2:Kiểm tra số máy nhánh cần cài đặt được phép gọi ra ngoài là Jack bao nhiêu?
Cách thực hiện:  (đang ở chế độ lập trình) Ấn mã lệnh 009, sau đó ấn phím  SP-PHONE, trên màn hình xuất hiện dòng chữ “Number plan :…” ấn tiếp phím Store, tiếp tục ấn phím SP-PHONE và lúc này trên màn hình điện thoại sẽ hiện thông số Jack tương ứng với số máy nhánh”Jack…:EXT:…”, tiếp tục ấn phím SP-PHONE lặp lại nhiều lần để tìm các jack tương ứng với các số máy nhánh cần cài đặt.
Sau khi tìm và ghi lại các jack tương ứng với các số máy nhánh cần cài đặt, ấn phím HOLD để kết thúc lệnh 009
 Bước 3: Kiểm tra các CO nào đang connect.
Thao tác: (Đang ở chế độ lập trình) bạn nhập mã lệnh 400 -> SP-PHONE -> SP-PHONE(ấn nhiều lần) để kiểm tra xem những CO nào đang được connect với tổng đài.
Bước 4: Chỉ định máy đổ chuông khi có cuộc gọi đến.
Thao tác: (Đang ở chế độ lập trình) bạn nhập mã lệnh 408 -> bấm SP-PHONE -> Outside line No ( 1…8/* ) nhập 1-> 8 chọn C01-> C08 hoặc bấm “*” để chọn tất cả C0 -> Ext jack No ( 01…24/* ) nhập từ 01->24 chọn jack tương ứng với máy 111 đổ chuông-> bấm MUTE chọn Enable / Disable, các jack còn lại đều để ở chế độ Disable-> bấm Store để lưu -> bấm HOLD kết thúc.
Bước 5: Chọn Jack làm máy Operator.
Thao tác: (Đang ở chế độ lập trình) Nhập 007 -> bấm  Next -> Ext jack No ( 01 -> 08 ) nhập từ 01-> 08 để chọn Jack cho Operator (Chọn jack tương ứng với số máy 112) -> bấm Store để lưu -> bấm hold kết thúc
Lưu ý: các thao tác trên được thực hiện trên điện thoại có chức năng lập trình điện thoại Panasonic KX T7730 và cắm vào EXT 01 của tổng đài
Chúc bạn thành công!