Làm sao để 1 máy đổ chuông trong tổng đài KX TES 824

Bước 1: Vào chương trình lập trình cho tổng đài điện thoại.
Cách thực hiện: ấn phím Program, sau đó ấn tiếp phím * # 1234.
Sau khi đã vào chương trình lập trình, chúng ta thực hiện tiếp bước 2.
Bước 2:
. Xác lập máy đổ chuông ở chế độ ngày / đêm / trưa :
Chế độ ngày: ( theo thời gian trong chương trình 007 )
–          Nhập 408 -> bấm Next -> Outside line No ( 1…8/* ) bấm “*” để chọn tất cả C0 -> Ext jack No ( 01…24/* )  “*” chọn tất cả máy nhánh đổ chuông -> bấm Select chọn Disable-> bấm Store để lưu -> bấm End kết thúc.
sau đó bạn vào lại 408 bấm Next -> Outside line No ( 1…8/* ) bấm “*” để chọn tất cả C0 -> Ext jack No ( 01…24/* ) bạn nhập Jack tương ứng với số điện thoại mà muốn cho đổ chuông sau đó ->bấm Select  chọn Enable-> bấm Store để lưu -> bấm End kết thúc .
Chế độ đêm: ( theo thời gian trong chương trình 007 )
–          Nhập 409 và 401 làm tương tự lệnh 408 cho các chế độ đêm và trưa
Chú ý: Máy điện thoại để nhập lệnh cấu hình là máy điện thoại Panasonic KX-T7730 và được cắm vào Jack ext01 trên khung chính của tổng đài Panasonic KX-TES824
Trân trọng!