Hướng giải quyết cách tạo 2 đầu số trên tổng đài PANA TES.824? ( phần 3 )

HƯỚNG GIẢI QUYẾT CÁCH TẠO 2 ĐẦU SỐ TRÊN TỔNG ĐÀI PANA TES.824? (PHẦN 3)

Thật ra theo nghĩa hiểu là nhóm trung kế nhưng thực tế anh gần như không phải thao tác gì phần mềm để thay đổi gì cả, việc của anh chỉ đơn giản là anh chuyển line trung kế Voip về CO1 và CO2 trên tổng đài điện thoại còn lại từ CO3 đến CO6 anh chuyển về cho thuê bao analog là được anh nhé
Trân trọng!