HƯỚNG DẪN UPDATE FIRMWARE TỔNG ĐÀI GRANDSTREAM

Hướng dẫn update firmware tổng đài IP Grandstream

1. Backup dữ liệu

Bước 1: Vào Maintenance -> Backup -> Backup/Restore -> Creat new backup -> backup dữ liệu cần thiết (Chú ý cắm thẻ nhớ hoặc ổ cứng để có thể backup file lớn)

Bước 2: Tải file backup về máy tính

2. Update firmware

Bước 1: Kiểm tra firmware đang dùng: Vào Status -> System networks -> General xem firmware như hình sau:

huong-dan-update-firmware-tong-dai-grandstreamUpdate firmware tổng đài IP

Bước 2: Kết nối thẻ SD hoặc ổ cứng gắn cổng USB vào tổng đài

Bước 3: Update firmware

Tải firmware:

– Cho dòng UCM6102/6104/6108/6116: Firmware tổng đài Grandstream UCM61xx

– Cho dòng UCM6202/6204/6208: Firmware tổng đài Grandstream UCM62xx

– Cho dòng UCM6510: Firmware tổng đài Grandstream UCM6510

a. Nếu firmware tổng đài đang dùng > 1.0.10.xx thì bạn update trực tiếp lên bằng cách: Vào Maintenance -> Upgrade -> chọn như hình rồi chọn file để update

huong-dan-update-firmware-tong-dai-grandstreamUpdate firmware tổng đài IP1

b. Nếu firmware tổng đài đang dùng <1.0.9.xx thì update tuần tự thứ tự như sau

* Bước 3.1: Update lên firmware 1.0.9.97 (khoảng 10 phút)

* Bước 3.2: Update lên firmware 1.0.10.44 chú ý trong này có 2 file

+ Update file ucm6100dpt.bin trước (10 phút) -> sau khi update xong dùng trình duyệt khác để update tiếp cái sau

+ Rồi update lên file ucm6100fw.bin (10 phút)

* Bước 3.3: Update lên firmware 1.0.12.19

3. Restore lại file đã backup ở Bước 1

Vào Maintenance -> Backup -> Backup/Restore -> Upload backup file -> chọn file upload lên rồi chọn Restore để khôi phục lại

NTS – vnSup.com Chúc các bạn thành công!

Nếu có thắc mắc hay khó khăn gì trong quá trình thực hiện có thể đặt câu hỏi tại đây hoặc gọi hotline hỗ trợ kỹ thuật, chúng tôi sẽ giúp bạn trong giây lát.

NTS – VNSUP.COM Phân phối Grandstream chính hãng giá gốc.

Liên hệ mua Grandstream.