Hướng dẫn giải quyết cách tạo 2 đầu số trên tổng đài PANA TES.824?

Trường hợp của anh thì NT đã từng tư vấn một đơn vị với yêu cầu tương tự bên anh, để khắc phục hiện tượng chiếm nhầm trung kế của PSTN và Voip với nhau chúng tôi xin tư vấn anh như sau;
Mặc định của tổng đài Panasonic là khi chiếm trung kế xẽ luôn được ưu tiên chiếm từ trung kế cao đến trung kế thấp nên anh để trung kế Voip của anh ở CO1 và CO2, còn trung kế PSTN anh để từ CO3 đến CO6 khi đó để gọi ra ngoài PSTN thì bạn chỉ cầm bấm phím 9 là được, còn để chiếm trung kế Voip gọi đi nước ngoài thì bạn chiếm trung kế trực tiếp băng cách bấm phím 81 chiếm trung kế CO1 và 82 chiếm trung kế CO2, với cách làm này chỉ bị lẫn nhau trong trường trung kế PSTN đang bận hết mà vẫn muốn chiếm để gọi thì đương nhiên ko gọi được hoặc tương tự trung kế Voip bị bận hết mà vẫn muốn chiến Voip để gọi cũng không được
Còn một giải pháp nữa khá thủ công nhưng hiểu quả cao đó là khi anh để từ CO1-CO2 ứng với phím chiếm trung kế là 81 và 82 cho Voip còn từ CO3-CO6 ứng với trung kế từ 83-86, giờ anh không bấm phím 9 nữa mà anh bấn trực tiếp từ 81-86 theo các đầu điện thoại thì chắc chắn anh không bị nhầm nữa
anh có thể cho NT xin thông tin bên cty mình chúng tôi xẽ gọi lại để tư vấn trực tiếp cho anh
Trân trọng!