Hướng dẫn cấu hình IP tĩnh cho điện thoại Yealink

Hướng dẫn cấu hình IP tĩnh cho điện thoại Yealink

Bài viết dưới đây chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cấu hình IP tĩnh cho điện thoại Yealink.

Vào Menu

 huong-dan-cau-hinh-ip-tinh-cho-dien-thoai-yealink

 Vào mục setting

huong-dan-cau-hinh-ip-tinh-cho-dien-thoai-yealink

Vào mục advance Setting:

huong-dan-cau-hinh-ip-tinh-cho-dien-thoai-yealink

Yêu cầu nhập password : password là : admin

 huong-dan-cau-hinh-ip-tinh-cho-dien-thoai-yealink

 Vào mục Network.

huong-dan-cau-hinh-ip-tinh-cho-dien-thoai-yealink

Vào mục WAN Port

huong-dan-cau-hinh-ip-tinh-cho-dien-thoai-yealink

Trỏ mũi tên xuống, chọn mục 2.IPv4

huong-dan-cau-hinh-ip-tinh-cho-dien-thoai-yealink

Chọn Satic IP Address : 2. Static IPv4 Client

huong-dan-cau-hinh-ip-tinh-cho-dien-thoai-yealink

Điền Thông Số IP :

huong-dan-cau-hinh-ip-tinh-cho-dien-thoai-yealink

Subnet Mask

 huong-dan-cau-hinh-ip-tinh-cho-dien-thoai-yealink

 Gateway default

 huong-dan-cau-hinh-ip-tinh-cho-dien-thoai-yealink

 Primary, Secondary DNS ( Not Necessary )

 huong-dan-cau-hinh-ip-tinh-cho-dien-thoai-yealink

Sau đó Save lại. Sau đó nhấn Back lại cho đến khi điện thoại thông báo updateting network, điện thoại Reboot lại và đã được gán IP Tĩnh.

Chúc các bạn thành công!