Hướng dẫn cấp quyền chia sẻ màn hình trên Zoom

Hướng dẫn cấp quyền chia sẻ màn hình trên Zoom

Với tư cách là người chủ trì cuộc họp, bạn có thể cấp quyền chia sẻ màn hình trên Zoom. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cấp quyền chia sẻ màn hình trên Zoom trên điện thoại, máy tính chi tiết.

Cấp quyền chia sẻ màn hình trên Zoom trên máy tính

Bước 1: Mở ứng dụng Zoom trên máy tính

Bước 2: Bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp Zoom với tư cách là người chủ trì.

Cấp quyền chia sẻ màn hình trên Zoom trên máy tính
Bắt đầu một cuộc họp trên Zoom

Bước 3: Trên thanh công cụ điều khiển, nhấp vào biểu tượng mũi tên hướng lên bên cạnh Share Screen.

Cấp quyền chia sẻ màn hình trên Zoom trên máy tính 1
Nhập chọn mũi tên bên cạnh biểu tượng Share Screen

Bước 4: Nhấp vào Advanced Sharing Options (Tùy chọn chia sẻ nâng cao).

Cấp quyền chia sẻ màn hình trên Zoom trên máy tính 2
Chọn Advanced Sharing Options

Bước 5: Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện.

Cấp quyền chia sẻ màn hình trên Zoom trên máy tính 3
Chọn All Participants để cấp quyền chia sẻ màn hình trên Zoom cho tất cả người tham gia

Tại mục: Who can share? (Ai có thể chia sẻ?), hãy chọn All Participants (Tất cả người tham gia).

Lúc này, tất cả những người tham gia cuộc họp sẽ có thể chia sẻ màn hình của họ trong phiên này.

Ngoài ra, bạn còn có thể điều chỉnh các cài đặt sau nếu cần:

Cấp quyền chia sẻ màn hình trên Zoom trên máy tính 4
Cấp quyền chia sẻ màn hình trên Zoom trên máy tính 4

How many participants can share at the same time? (Bao nhiêu người tham gia có thể chia sẻ cùng lúc?): Chọn số lượng người tham gia cuộc họp có thể chia sẻ cùng một lúc trong cuộc họp.

  • One participant can share at a time (Một người tham gia có thể chia sẻ tại một thời điểm): Chỉ cho phép một người tham gia chia sẻ tại một thời điểm. Những người khác phải ngừng chia sẻ trước khi người khác có thể bắt đầu chia sẻ.
  • Multiple participants can share simultaneously (dual monitors recommended) [Nhiều người tham gia có thể chia sẻ đồng thời (khuyến nghị màn hình kép)]: Cho phép nhiều người tham gia chia sẻ màn hình của họ cùng một lúc. Theo mặc định, người tham gia sẽ chỉ có thể xem một màn hình được chia sẻ nhưng có thể chuyển đổi giữa màn hình được chia sẻ mà họ hiện đang xem. Người dùng bật chế độ màn hình kép sẽ có thể xem 2 màn hình cùng một lúc.

Who can share? (Ai có thể chia sẻ?)

  • Host Only (Chỉ người chủ trì): Chỉ cho phép người chủ trì và người đồng chủ trì chia sẻ màn hình của họ.
  • All Participants (Tất cả người tham gia): Cho phép tất cả người tham gia cuộc họp chia sẻ màn hình của họ trong phiên này.

Who can start sharing when someone else is sharing?  (Ai có thể bắt đầu chia sẻ khi người khác đang chia sẻ?)

  • Host Only (Chỉ người chủ trì): Chỉ cho phép người chủ trì và người đồng chủ trì gián đoạn việc chia sẻ màn hình của ai đó và bắt đầu chia sẻ màn hình của họ.
  • All Participants (Tất cả người tham gia): Cho phép tất cả người tham gia cuộc họp làm gián đoạn quá trình chia sẻ màn hình của ai đó và bắt đầu chia sẻ màn hình của họ.

Cấp quyền chia sẻ màn hình trên Zoom trên điện thoại

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom.

Bước 2: Bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp Zoom.

Bước 3: Chạm vào màn hình để hiển thị các điều khiển cuộc họp.

Bước 4: Nhấn vào More (Thêm) .

Cấp quyền chia sẻ màn hình trên Zoom trên điện thoại
Nhấn More

Bước 5: Nhấn vào Security (Bảo mật).

Cấp quyền chia sẻ màn hình trên Zoom trên điện thoại 1
Nhấn Security 

Bước 6: Bật Share Screen (Chia sẻ màn hình) để bật chia sẻ màn hình cho người tham gia.

Cấp quyền chia sẻ màn hình trên Zoom trên điện thoại 2
Bật Share Screen và nhấn Close để quay lại cuộc họp

Bước 7: Nhấn Close (Đóng) để quay lại cuộc họp.

Trên đây là hướng dẫn các bước để bạn cấp quyền chia sẻ màn hình trên Zoom với vai trò là người chủ trì. Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn.

Nếu cần hỗ trợ, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua:

Thông tin liên hệ 

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGỌC THIÊN

Điện thoại: 028 777 98 999

Email: info@vnsup.com