Hướng dẫn cài đặt xem lại camera trên đầu ghi DaHua

Hướng dẫn cài đặt xe lại camera trên đầu ghi DaHua

Truy cập thông qua trình duyệt web.

1. Network Connection – Kết nối mạng.

a. Trước khi truy cập hãy kiểm tra các bước sau:

– Máy tính vào mạng bình thường.

– Các thiết lập mạng của đầu ghi hình và máy tính đúng

– Sử dụng lệnh ping 192.168.***.*** (* là địa chỉ của đầu ghi hình) để kiểm tra đã kết nối được đầu ghi hình vào mạng hay chưa. Thông thường các thông số của địa chỉ nhỏ nhơn 255.

– Hệ thống tự động tải chương trình điều khiển web mới nhất và đè lên phiên bản cũ

b. Đăng nhập

Mở phần mềm Internet Explorer, Googlechrome, Fifox nhập địa chỉ IP của đầu ghi hình, hoặc địa chỉ tên miền trong trường hợp xem qua internet bằng tên miền.

– Hệ thống sẽ hiện thị cảnh báo hỏi bạn có cài đặt phần bổ trợ thêm hoặc không. Chọn “Install”

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

 – Sau khi cài đặt xong phần bổ trợ thì sẽ có giao diện như bên dưới.

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

Hãy nhập tên đăng nhập và mật khẩu.

Mặc định của nhà máy user name là admin và password là admin.

Vì lý do bảo mật vui lòng thay đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu tiên. Sau khi đăng nhập, màn hình sẽ xuất hiện như sau:

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

Các thao tác trực tiếp trên màn hình hiển thị:

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

1: Phóng to kỹ thuật số: bấm chuột vào nút này sau đó kéo chuột chọn một vùng trên màn hình camera để thực hiện phóng to, để thu nhỏ lại, bấm chuột phải.

2: Ghi hình tại máy tính: bấm nút này để thực hiện ghi lại hình ảnh đang xem lên máy tính.

3: Chụp hình: bấm nút này có thể chụp lại ngay lập tức hình ảnh đang xem. Các hình ảnh này được lưu lại trên thư mục \download\picture 4: Âm thanh: Bật hoặc tắt âm thanh. 5: Đóng màn hình của camera.

 2. Truy cập bằng phần mềm PSS:

 – Tìm và tải phần mềm PSS Tại đây hoặc dung đĩa đi kèm đầu ghi chạy Setup của PSS

a. Khởi động:

Bấm đúp chuột vào biểu tượng   “PSS”  huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

Trong lần tiên chạy phần mềm, bạn sẽ phải chọn ngôn ngữ sử dụng

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

 Bấm chọn OK để tiếp tục, sau khi chọn ngôn ngữ, hệ thống xuất hiện bảng yêu cầu nhập user :admin password: admin. (Mặc định của hệ thống)

Sau khi đăng nhập thành công, giao diện phần mềm như sau:

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

Giao diện được chia làm 6 phần chính: Section 1: Hiển thị hình ảnh của camera.

Section 2: Lựa chọn chế độ xem hình, hệ thống hỗ trợ nhiều chế độ xem hình khác nhau: 1/4/9/16…

Section 3: Có 6 nút chức năng: Task (nhiệm vụ), Alarm Rec( ghi hình báo động), Playback(xem lại), Emap (bản đồ), config (cấu hình), Dev Out .CFG(đầu ra thiết bị). Section 4: Nút menu chính của phần mềm.

Section 5: Có 4 nút chức năng sau: PTZ(điều khiển camera speed dome), Tools(công cụ), Config Manager(quản lý cấu hình), Device List (danh sách thiết bị). Section 6: Hiển thị dòng mô tả dữ liệu và trạng thái của DVR.

b. Thêm một thiết bị mới

Bấm chọn nút Menu chính để hiển thị chức năng về thiết bị. Bấm chọn nút Device Manager để hiển thị trang quản lý thiết bị. Bấm Manual add để thêm thiết bị.

Khi thêm thiết bị, hệ thống cung cấp một giao diện như sau

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

Title: đặt tên cho đầu ghi hình

Type: chọn loại thiết bị (chọn DVR- đầu ghi hình)

Add type: chọn kiểu nhập: IP, tên miền, tên đăng ký

IP: nhập tên IP hoặc tên miền tương ứng Port: địa chỉ cổng của đầu ghi (mặc định: 37777).

User : tên đăng nhập vào đầu ghi hình Password: mật khẩu đăng nhập vào đầu ghi hình

Group: chọn nhóm

Chọn Add để lưu cài đặt. Đóng trang quản lý thiết bị lại, chọn “YES” nếu được hỏi.

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

 Sau khi thêm thiết bị, trong ô các chức năng về thiết bị sẽ xuất hiện biểu tượng và tên của đầu ghi hình.

Bấm chọn đầu ghi, nhấn kép để kết nối. nếu kết nối thành công, biểu tượng của đầu ghi hình sẽ có thêm các biểu tượng của camera, lúc này bấm kép chuột vào camera tương ứng để hiển thị nó trên màn hình.

 huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

  Hướng dẫn xem lại camera bằng phần mền PSS

 – Đăng nhập vào đầu ghi cần xem bằng cách click chuột phải chọn login vào device trong mục Device list

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

 – Sau khi đăng nhập báo thành công (Successfully login) bấm vào Play back

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

 – Trong mục device bấm vào biếu tượng ▼ để thiết bị cần xem lại, bấm vào biểu tượng ở khung bên cạnh để chọn cam cần xem lại▼chọn multiple- channel  sau đó ấn vào add để chọn xem lại nhiều camera

– Date: chọn ngày cần xem lại

– Time: chọn thời gian bắt đâu ở khung trước, thời gian kết thúc ở khung sau ( khoảng thời gian cần xem lại)

– Bấm vào search để tìm dữ liệu ghi hình

– Sau khi bấm vào search ở khung start time và end time sẽ hiện thị lên 1 file có hiển thị ngày tháng năm, giờ phút giây, click đúp chuột vào file ấy

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

 huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua Trong chế độ xem lại, bấm vào đây để tạm dừng

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua Trong chế độ xem lại, bấm vào đây để dừng xem lại

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua Trong chế độ xem lại, bấm vào đây để phát nhanh

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua Trong chế độ xem lại, bấm vào đây để phát chậm

0 5 …. 60: Thanh thời gian hiển thị chính xác thời gian diễn ra sự kiện ( tính theo phút)

0.1.2…..24: Thanh thời gian thể thị chính xác thời gian diễn ra sự kiện ( tính theo giờ )

 Hướng dẫn lấy dữ liệu

 Trong chế độ xem lại, sau khi Search tìm được dữ liệu

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

– C1: Bấm chuột vào file dữ liệu chọn to AVI, sau đó chọn ổ cần lưu file hình ảnh.

– C2: Bấm chuột vào file dữ liệu chọn download, giữ liệu sẽ tải về folder record trong PSS ở ổ C (C:\PSS\Record, mặc định của phần mềm).

 Lưu ý: khuyên lấy dữ liệu bằng C1 khi xem lại file lưu trên máy tính có thể chạy trực tiếp trên windown media player của windown mà không cần phải đổi đuôi.

Sử dụng phần mềm smart PSS

Tải phần mềm Smart PSS

Tải về xong mở phần mềm lên và cài đặt.

Trên desktop sẽ hiển thị biểu tượng.

 1. Thêm thiết bị đầu ghi trong Smart PSS

Bấm vào biếu tượng huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua  để vào phần mềm Smart PSS

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

 Bấm vào Devices

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

Nếu hệ thống đươc thêm vào smart PSS cùng mạng với máy tính, bấm vào refresh smart pss sẽ tự động tìm ip của DVR, NVR hay IP cam. Sau đó bấm vào nút add,ip được thêm vào sẽ hiện thị xuống khung All devieces, State báo online là đã add hệ thống thành công.

Nếu hệ thống được thêm vào không cùng mạng với máy tính, bấm vào Manual add

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

 – Device Name: tên hệ thống, bạn lên đặt sao cho dễ xác định hệ thống với hệ thống khác, dễ kiếm soát

– Register mode: chế độ đang kí ( ở bản smart pp 1.11 ta có thể chọn IP/ domain hoặc P2P)

– IP/ domain Name: địa chỉ ip/ tên miền của camera ( khi ta chọn register mode là IP/ domain) S/N: mã serial number của hệ thống ( khi ta chọng register mode là P2P.

– Port: mặc định của hệ thống sẽ là 37777 nhưng khi bạn đã thay đổi trong quá trình cài đặt thì cần phải lưu chính xác chỗ này

– Type: loại hệ thống, nên chọn DVR. NVR hoặc IPC

– Group name: tên nhóm hệ thống, chọn nhóm hệ thống, nếu bạn chưa đặt thì cứ để default group

– User name, password: tên đăng nhập và mật khẩu của hệ thống. bạn cần phải ghi chính xác trong mục này.

Sau khi ghi đầy đủ, chính xác thông tin bấm vào ADD

 2. Hướng dẫn xem trực tiếp camera trên Smart PSS

 Sau khi thêm hệ thống vào Smart PSS thành công.

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

 – Bấm vào Home page chọn Liveview

– Bên khung device bấm nhóm hệ thống, chọn tên hệ thống: sau khi chọn tên hệ thống thì sẽ hiện thị ra list camera, có thể chọn từng camera để xem hoặc click chuột phải vào tên hệ thống chọn Mainstream, hoăc Substream để xem tất cả camera

3. Hướng dẫn xem lại camera trên Smart PSS

 Mở hệ thống Smart PSS

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

 – Bấm vào Home Padge chọn Play Back

– Trong device, chọn nhóm thiết bị ( default group) -> chọn tên thiết bị ( demo) -> chọn camera cần xem lại

– From: chọn ngày tháng năm giờ phút giây bắt đầu cần xem lại

– To: chọn ngày tháng năm giờ phút giây kết thúc cần xem lại.

– Ấn seach để tìm dữ liệu cần xem lại

– Windown 1: là dữ liệu hình ảnh của cam1

– Windown 2: là dữ liệu hình ảnh của cam 2

– Tương tự với windown 3, windown 4…

– Muốn xem lại camera nào bấm chọn windown ấy rồi bấn Play

Ghi chú: Trong chế độ xem lại:

a)  huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua   sync/cancel sync: đồng bộ hủy đồng bộ, bấm vào đây thì tất camera xem lại sẽ phát cùng 1 thời gian

b) huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua   play/ pause: chạy/ tạm dừng

c) huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua   stop: dừng xem lại

d) huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua   frame by frame forward: bấm vào đây để xem khung hình tiếp theo

e) huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua   normal playback speed: bấm vào sẽ hiện thanh trượt để tăng tốc độ/ giảm tốc độ xem lại

f) huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua   turn off/ on volume: tắt bật tiếng

g) huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua  split screen: bấn vào đây để chia khung hình

h) huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua full screen: xem toàn màn hình

Hướng dẫn cài đặt xe lại camera trên đầu ghi DaHua

Truy cập thông qua trình duyệt web.

1. Network Connection – Kết nối mạng.

a. Trước khi truy cập hãy kiểm tra các bước sau:

– Máy tính vào mạng bình thường.

– Các thiết lập mạng của đầu ghi hình và máy tính đúng

– Sử dụng lệnh ping 192.168.***.*** (* là địa chỉ của đầu ghi hình) để kiểm tra đã kết nối được đầu ghi hình vào mạng hay chưa. Thông thường các thông số của địa chỉ nhỏ nhơn 255.

– Hệ thống tự động tải chương trình điều khiển web mới nhất và đè lên phiên bản cũ

b. Đăng nhập

Mở phần mềm Internet Explorer, Googlechrome, Fifox nhập địa chỉ IP của đầu ghi hình, hoặc địa chỉ tên miền trong trường hợp xem qua internet bằng tên miền.

– Hệ thống sẽ hiện thị cảnh báo hỏi bạn có cài đặt phần bổ trợ thêm hoặc không. Chọn “Install”

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

 – Sau khi cài đặt xong phần bổ trợ thì sẽ có giao diện như bên dưới.

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

Hãy nhập tên đăng nhập và mật khẩu.

Mặc định của nhà máy user name là admin và password là admin.

Vì lý do bảo mật vui lòng thay đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu tiên. Sau khi đăng nhập, màn hình sẽ xuất hiện như sau:

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

Các thao tác trực tiếp trên màn hình hiển thị:

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

1: Phóng to kỹ thuật số: bấm chuột vào nút này sau đó kéo chuột chọn một vùng trên màn hình camera để thực hiện phóng to, để thu nhỏ lại, bấm chuột phải.

2: Ghi hình tại máy tính: bấm nút này để thực hiện ghi lại hình ảnh đang xem lên máy tính.

3: Chụp hình: bấm nút này có thể chụp lại ngay lập tức hình ảnh đang xem. Các hình ảnh này được lưu lại trên thư mục \download\picture 4: Âm thanh: Bật hoặc tắt âm thanh. 5: Đóng màn hình của camera.

 2. Truy cập bằng phần mềm PSS:

 – Tìm và tải phần mềm PSS Tại đây hoặc dung đĩa đi kèm đầu ghi chạy Setup của PSS

a. Khởi động:

Bấm đúp chuột vào biểu tượng   “PSS”  huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

Trong lần tiên chạy phần mềm, bạn sẽ phải chọn ngôn ngữ sử dụng

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

 Bấm chọn OK để tiếp tục, sau khi chọn ngôn ngữ, hệ thống xuất hiện bảng yêu cầu nhập user :admin password: admin. (Mặc định của hệ thống)

Sau khi đăng nhập thành công, giao diện phần mềm như sau:

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

Giao diện được chia làm 6 phần chính: Section 1: Hiển thị hình ảnh của camera.

Section 2: Lựa chọn chế độ xem hình, hệ thống hỗ trợ nhiều chế độ xem hình khác nhau: 1/4/9/16…

Section 3: Có 6 nút chức năng: Task (nhiệm vụ), Alarm Rec( ghi hình báo động), Playback(xem lại), Emap (bản đồ), config (cấu hình), Dev Out .CFG(đầu ra thiết bị). Section 4: Nút menu chính của phần mềm.

Section 5: Có 4 nút chức năng sau: PTZ(điều khiển camera speed dome), Tools(công cụ), Config Manager(quản lý cấu hình), Device List (danh sách thiết bị). Section 6: Hiển thị dòng mô tả dữ liệu và trạng thái của DVR.

b. Thêm một thiết bị mới

Bấm chọn nút Menu chính để hiển thị chức năng về thiết bị. Bấm chọn nút Device Manager để hiển thị trang quản lý thiết bị. Bấm Manual add để thêm thiết bị.

Khi thêm thiết bị, hệ thống cung cấp một giao diện như sau

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

Title: đặt tên cho đầu ghi hình

Type: chọn loại thiết bị (chọn DVR- đầu ghi hình)

Add type: chọn kiểu nhập: IP, tên miền, tên đăng ký

IP: nhập tên IP hoặc tên miền tương ứng Port: địa chỉ cổng của đầu ghi (mặc định: 37777).

User : tên đăng nhập vào đầu ghi hình Password: mật khẩu đăng nhập vào đầu ghi hình

Group: chọn nhóm

Chọn Add để lưu cài đặt. Đóng trang quản lý thiết bị lại, chọn “YES” nếu được hỏi.

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

 Sau khi thêm thiết bị, trong ô các chức năng về thiết bị sẽ xuất hiện biểu tượng và tên của đầu ghi hình.

Bấm chọn đầu ghi, nhấn kép để kết nối. nếu kết nối thành công, biểu tượng của đầu ghi hình sẽ có thêm các biểu tượng của camera, lúc này bấm kép chuột vào camera tương ứng để hiển thị nó trên màn hình.

 huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

  Hướng dẫn xem lại camera bằng phần mền PSS

 – Đăng nhập vào đầu ghi cần xem bằng cách click chuột phải chọn login vào device trong mục Device list

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

 – Sau khi đăng nhập báo thành công (Successfully login) bấm vào Play back

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

 – Trong mục device bấm vào biếu tượng ▼ để thiết bị cần xem lại, bấm vào biểu tượng ở khung bên cạnh để chọn cam cần xem lại▼chọn multiple- channel  sau đó ấn vào add để chọn xem lại nhiều camera

– Date: chọn ngày cần xem lại

– Time: chọn thời gian bắt đâu ở khung trước, thời gian kết thúc ở khung sau ( khoảng thời gian cần xem lại)

– Bấm vào search để tìm dữ liệu ghi hình

– Sau khi bấm vào search ở khung start time và end time sẽ hiện thị lên 1 file có hiển thị ngày tháng năm, giờ phút giây, click đúp chuột vào file ấy

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

 huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua Trong chế độ xem lại, bấm vào đây để tạm dừng

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua Trong chế độ xem lại, bấm vào đây để dừng xem lại

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua Trong chế độ xem lại, bấm vào đây để phát nhanh

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua Trong chế độ xem lại, bấm vào đây để phát chậm

0 5 …. 60: Thanh thời gian hiển thị chính xác thời gian diễn ra sự kiện ( tính theo phút)

0.1.2…..24: Thanh thời gian thể thị chính xác thời gian diễn ra sự kiện ( tính theo giờ )

 Hướng dẫn lấy dữ liệu

 Trong chế độ xem lại, sau khi Search tìm được dữ liệu

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

– C1: Bấm chuột vào file dữ liệu chọn to AVI, sau đó chọn ổ cần lưu file hình ảnh.

– C2: Bấm chuột vào file dữ liệu chọn download, giữ liệu sẽ tải về folder record trong PSS ở ổ C (C:\PSS\Record, mặc định của phần mềm).

 Lưu ý: khuyên lấy dữ liệu bằng C1 khi xem lại file lưu trên máy tính có thể chạy trực tiếp trên windown media player của windown mà không cần phải đổi đuôi.

Sử dụng phần mềm smart PSS

Tải phần mềm Smart PSS

Tải về xong mở phần mềm lên và cài đặt.

Trên desktop sẽ hiển thị biểu tượng.

 1. Thêm thiết bị đầu ghi trong Smart PSS

Bấm vào biếu tượng huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua  để vào phần mềm Smart PSS

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

 Bấm vào Devices

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

Nếu hệ thống đươc thêm vào smart PSS cùng mạng với máy tính, bấm vào refresh smart pss sẽ tự động tìm ip của DVR, NVR hay IP cam. Sau đó bấm vào nút add,ip được thêm vào sẽ hiện thị xuống khung All devieces, State báo online là đã add hệ thống thành công.

Nếu hệ thống được thêm vào không cùng mạng với máy tính, bấm vào Manual add

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

 – Device Name: tên hệ thống, bạn lên đặt sao cho dễ xác định hệ thống với hệ thống khác, dễ kiếm soát

– Register mode: chế độ đang kí ( ở bản smart pp 1.11 ta có thể chọn IP/ domain hoặc P2P)

– IP/ domain Name: địa chỉ ip/ tên miền của camera ( khi ta chọn register mode là IP/ domain) S/N: mã serial number của hệ thống ( khi ta chọng register mode là P2P.

– Port: mặc định của hệ thống sẽ là 37777 nhưng khi bạn đã thay đổi trong quá trình cài đặt thì cần phải lưu chính xác chỗ này

– Type: loại hệ thống, nên chọn DVR. NVR hoặc IPC

– Group name: tên nhóm hệ thống, chọn nhóm hệ thống, nếu bạn chưa đặt thì cứ để default group

– User name, password: tên đăng nhập và mật khẩu của hệ thống. bạn cần phải ghi chính xác trong mục này.

Sau khi ghi đầy đủ, chính xác thông tin bấm vào ADD

 2. Hướng dẫn xem trực tiếp camera trên Smart PSS

 Sau khi thêm hệ thống vào Smart PSS thành công.

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

 – Bấm vào Home page chọn Liveview

– Bên khung device bấm nhóm hệ thống, chọn tên hệ thống: sau khi chọn tên hệ thống thì sẽ hiện thị ra list camera, có thể chọn từng camera để xem hoặc click chuột phải vào tên hệ thống chọn Mainstream, hoăc Substream để xem tất cả camera

3. Hướng dẫn xem lại camera trên Smart PSS

 Mở hệ thống Smart PSS

huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua

 – Bấm vào Home Padge chọn Play Back

– Trong device, chọn nhóm thiết bị ( default group) -> chọn tên thiết bị ( demo) -> chọn camera cần xem lại

– From: chọn ngày tháng năm giờ phút giây bắt đầu cần xem lại

– To: chọn ngày tháng năm giờ phút giây kết thúc cần xem lại.

– Ấn seach để tìm dữ liệu cần xem lại

– Windown 1: là dữ liệu hình ảnh của cam1

– Windown 2: là dữ liệu hình ảnh của cam 2

– Tương tự với windown 3, windown 4…

– Muốn xem lại camera nào bấm chọn windown ấy rồi bấn Play

Ghi chú: Trong chế độ xem lại:

a)  huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua   sync/cancel sync: đồng bộ hủy đồng bộ, bấm vào đây thì tất camera xem lại sẽ phát cùng 1 thời gian

b) huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua   play/ pause: chạy/ tạm dừng

c) huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua   stop: dừng xem lại

d) huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua   frame by frame forward: bấm vào đây để xem khung hình tiếp theo

e) huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua   normal playback speed: bấm vào sẽ hiện thanh trượt để tăng tốc độ/ giảm tốc độ xem lại

f) huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua   turn off/ on volume: tắt bật tiếng

g) huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua  split screen: bấn vào đây để chia khung hình

h) huong-dan-cai-dat-xem-lai-camera-tren-dau-ghi-dahua full screen: xem toàn màn hình