Hướng dẫn cài đặt nhạc chuông

Câu hỏi của bạn gửi trên website của chúng với nội dung trên thì dù muốn được trả lời câu hỏi đó thì chúng tôi cũng không thể trả lời được, một câu không có chủ ngữ, vị ngữ, không ra câu hỏi hay câu gì cả, phiền bạn nếu muốn trao đổi hay đặt câu hỏi cho chúng tôi bạn lưu ý lại vấn đề này giúp ạ.
Hotline: 0899339028
trân trọng!