Hướng dẫn cài đặt lại giờ điện thoại IP Phone Yealink

Hướng dẫn cài đặt lại giờ điện thoại IP Phone Yealink

Hướng Dẫn Cài Đặt Lại Giờ IP Phone Yealink
Với Dòng W56H&W56P
Trên Base phát song, nhấn nút phát song, máy con rẽ rung lên báo địa chỉ IP
Nhập địa chỉ IP lên Web
huong-dan-cai-dat-lai-gio-dien-thoai-ip-phone-yealink
 huong-dan-cai-dat-lai-gio-dien-thoai-ip-phone-yealink

Với Dòng T2 series ( Máy để Bàn): nhấn nút  ü

Sẽ cho địa chỉ IPv4. Ví dụ : IPv4:10.0.0.176
 huong-dan-cai-dat-lai-gio-dien-thoai-ip-phone-yealink

Nhập địa chỉ IP lên trình duyệt web.

huong-dan-cai-dat-lai-gio-dien-thoai-ip-phone-yealink
huong-dan-cai-dat-lai-gio-dien-thoai-ip-phone-yealink