Hướng dẫn cách đặt mật khẩu bảo mật cho điện thoại Yealink

Hướng dẫn cách đặt mật khẩu bảo mật cho điện thoại Yealink

Vào mục sercurity : ta nhập password mới thay cho password mặc định để đảm bảo an toàn cho điện thoại
  huong-dan-cach-dat-mat-khau-bao-mat-cho-dien-thoai-yealink
Bật tính năng SRTP (RTP Encryption) để đảm bảo an toàn thông tin khi liên lạc huong-dan-cach-dat-mat-khau-bao-mat-cho-dien-thoai-yealink
 Bật tính năng Accept SIP Trust Server Only
 huong-dan-cach-dat-mat-khau-bao-mat-cho-dien-thoai-yealink
Tắt tính năng  Allow IP Call để không bị tấn công khi kẻ tấn công biết IP trên IP Phone huong-dan-cach-dat-mat-khau-bao-mat-cho-dien-thoai-yealink
 Chúc các bạn thành công!