Hỏi về chuyển cuộc gọi từ tổng đài Siemens

Trường hợp của bạn thì cách khắc phục khá là đơn giản, nguyên nhân của bên anh không phải từ nhà cung cấp dịch vụ mà vì thao tác của bên công ty anh phải thay đổi lệnh một chút, chú tôi đưa một vì dụ cụ thể để bên bạn tiện tham khảo
Bên bạn có số điện thoại là A, ban tối từ 5h30 bạn không ở công ty nữa và muốn chuyển tất cả các cuộc gọi đến số A về một số điện thoại mà bạn cần nghe thì bạn nhấn lệnh *21*+Số điên điện chuyển đến và kết thúc bằng #, nhưng khi bạn dùng qua tổng đài điện thoại thì để chiếm trung kế đó bao giờ bạn cũng phải bấm qua một số là 0 hoặc 9 khi đó để thực hiện chuyển cuộc gọi thì trước khi bạn bấm lệnh *21* thì bạn cần bấm thêm phím 0 hoặc 9 nữa thì với đựơc bạn nhé, để cụ thể hơn bạn liên lạc cho tôi theo mobile: 0899 399 028 để được tư vấn thêm