Hỏi về cách mở điện thoại bàn gọi được ra ngoài của NT ?

HỎI VỀ CÁCH MỞ CHO ĐIỆN THOẠI BÀN GỌI ĐƯỢC RA NGOÀI CỦA NT?

Gửi anh hướng dẫn mở cho những máy điện thoại bị khoá

Để cài đặt cho phép máy nhánh gọi ra ngoài, cần thực hiện những bước sau;
Bước 1: Vào chương trình lập trình cho tổng đài.
Cách thực hiện: ấn phím Program, sau đó ấn tiếp phím * # 1234.
Sau khi đã vào chương trình lập trình, chúng ta thực hiện tiếp bước 2.
Bước 2: Kiểm tra đang connect bao nhiêu CO vào tổng đài.
Cách thực hiện:  (đang ở chế độ lập trình) Ấn mã lệnh 400, sau đó ấn tiếp phím SP-PHONE  lặp lại nhiều lần để kiểm tra xem trên màn hình hiển thị: CO1,CO2…đang được connect hay không (chúng ta để ý ghi lại những CO đang được connect).
Sau khi kiểm tra xong chúng ta ấn phím HOLD để kết thúc lệnh 400 và chuyển sang bước tiếp theo.
Chú ý: Bước này ta có thể thực hiện bằng  cách quan sát trên phần cứng của tổng đài các vị trí CO nào đang được cắm dây?
Bước 3: Kiểm tra số máy nhánh cần cài đặt được phép gọi ra ngoài là Jack bao nhiêu?
Cách thực hiện:  (đang ở chế độ lập trình) Ấn mã lệnh 009, sau đó ấn phím  SP-PHONE, trên màn hình xuất hiện dòng chữ “Number plan :…” ấn tiếp phím Store, tiếp tục ấn phím SP-PHONE và lúc này trên màn hình điện thoại sẽ hiện thông số Jack tương ứng với số máy nhánh”Jack…:EXT:…”, tiếp tục ấn phím SP-PHONE lặp lại nhiều lần để tìm các jack tương ứng với các số máy nhánh cần cài đặt.
Sau khi tìm và ghi lại các jack tương ứng với các số máy nhánh cần cài đặt, ấn phím HOLD để kết thúc lệnh 009 và chúng ta thực hiện bước cuối cùng.
Bước 4: Cài đặt cho phép số máy nhánh gọi ra ngoài.
Cách thực hiện: (đang ở chế độ lập trình) Ấn mã lệnh 405, sau đó ấn phím SP-PHONE, trên màn hình sẽ hiển thị “CO NO?” chúng ta ấn phím  SP-PHONE để tìm đến CO đang được connect ở bước 2. Sau đó ta tìm đến số máy nhánh cần cài đặt để thực hiện cài đặt cho phép gọi ra ngoài (thực hiện như ví dụ bên dưới).
Ví dụ: (Tổng đài điện thoại đang được kết nối 1 CO và cụ thể “CO1: connect” (kiểm tra ở bước 2)) Sau khi ấn phím
SP-PHONE, ta ấn tiếp phím FWD/DND trên màn hình sẽ hiện thông số “CO1:#01…”(trong đó #01 tức là jack 01) lặp lại nhiều lần để tìm đến Jack tương ứng với số máy cần cài đặt, tại các jack tương ứng ta ấn phím Mute để chọn Enable hay Disable (chọn Enable để cho phép gọi ra ngoài), sau đó ấn phím Store. Cứ thực hiện như vậy đối với các jack tương ứng các số máy nhánh cần cài đặt. Và làm tương tự với các CO khác (nếu Tổng đài kết nối với nhiều CO). Sau khi thực hiện xong, ấn phím HOLD để kết thúc lệnh 405 và đồng thời kết thúc phần cài đặt cho phép số máy nhánh gọi ra ngoài trên đường CO.
Trân trọng