Hỏi về cách khóa máy điện thoại cho máy lẻ của tổng đài Panasonic KX–TES824

Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 có chức năng khóa máy đấy bạn ạ
Bạn làm theo thao tác khóa máy như sau nhé;
– Thao tác khóa máy tại máy lẻ:
77___mật mã___mật mã___#
Nhấc máy bấm số 77 bấm dãy số mật mã sau đó bẩm lại dãy số mật mã một lần nữa cuối cùng kết thúc bằng phím #
Mật mã là dãy gồm bốn chữ số tùy ý ví dụ: 1234, 4562 …
Thao tác mở máy:
77___mật mã___#
Nhấc máy bấm 77 bấm dãy số mật mã đã dùng khi khóa máy kết thúc bằng phím #
– Thao tác khóa máy lẻ tại máy KX-T7730
Đặt lại mật mã cho một máy bất kì (cách này linh hoạt hơn nhưng phức tạp hơn)
Thao tác như sau:
Điện thoại KX-T7730 (hoặc tương đương) cắm ở Jack01.
Bấm PROGRAM bấm tiếp số 7 màn hình sẽ hiện chữ Password: ta nhập password hệ thống (mặc định:1234) bấm tiếp STORE,
Sau đó bấm liên tiếp SP-PHONE để chọn số máy lẻ cần đặt lại mật mã,
Đến đây bấm 4 chữ số mật mã muốn đặt cuối cùng bấm STORE để lưu lại
Chú ý:
Luôn ghi nhớ mật khẩu.
Máy điều hành (Operator) có quyền khóa hoặc mở một máy nhánh bất kì.
Khi quên mật mã hãy dùng máy điều hành để mở.
Cách mở khóa tất cả các máy trong hệ thống (cách này đơn giản nhưng tác động đến tất cả người sử dụng)
Thao tác như sau:
Điện thoại KX-T7730 (hoặc tương đương) cắm ở Jack01.
Bấm PROGRAM bấm tiếp số 8 rồi bấm STORE
Trân trọng!