Hóa đơn điện tử là gì? Tại sao Ngọc Thiên sử dụng hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là gì? Tại sao Ngọc Thiên sử dụng hóa đơn điện tử

Theo thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa. Cung ứng dịch vụ thì từ ngày 01-5-2011 các đơn vị, doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn điện tử. Vậy hóa đơn điện tử là gì? Hóa đơn điện tử có phải là hóa đơn đỏ hay không?

1. Khái niệm về hóa đơn điện tử?

– Hóa đơn điện tử (HDDT) là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về cung ứng dịch vụ, bán hàng hóa. Được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng điện tử. HDDT phải đáp ứng các quy định được quy định tại điều 6 thông tư 32 /2011/TT-BTC .

– Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên máy tính của DN. Đã có mã số thuế khi bán hàng và được lưu trữ trên máy tính theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

– Hóa đơn điện tử phải đảm bảo nguyên tắc xác định được số hóa đơn một cách liên tục và theo trình tự thời gian. Mỗi số hóa đơn đảm bảo nguyên tắc lập và sử dụng một lần duy nhất.

– Các loại HDDT bao gồm: hóa đơn xuất khẩu; hóa đơn GTGT; hóa đơn bán hàng;… các phiếu thu tiền cước vận chuyển Hàng không, chứng thực thu cước,… hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan.

** Lưu ý: Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, lưu trữ hoặc truyền bằng phương tiện điện tử không phải là HDDT

hoa don dien tu la gi 01

Trên hóa đơn điện tử bao gồm những nội dung như:

  • Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn; Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;
  • Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.
  • Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán…

2. Tại sao Ngọc Thiên sử dụng hóa đơn điện tử

Nhiều khách hàng vẫn còn đang thắc mắc hóa đơn điện tử có phải là hóa đơn đỏ hay còn gọi là hóa đơn Giá trị gia tăng (hóa đơn VAT) hay không?

Công ty TNHH Cung Ứng Ngọc Thiên hiện đang sử dụng hóa đơn điện tử. Hóa đơn điện tử là hóa đơn đỏ như chúng ta thường thấy. Ngọc Thiên sử dụng hóa đơn điện tử nhằm mục đích:

– Thuận tiện và nhanh chóng trong việc gửi hóa đơn cho khách hàng.

– Chúng tôi bảo quản, lưu trữ thông tin hóa đơn khách hàng

– Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh

– Rút ngắn thời gian thanh toán do việc lập, gửi/nhận hoá đơn được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử

– Góp phần hiện đại hóa công tác quản trị doanh nghiệp.

Hiện Công ty Ngọc Thiên đang thực hiện theo quy định thông tư của Bộ Tài Chính.