Gọi nội bộ không cần tổng đài

Gọi nội bộ trong mạng LAN không cần tổng đài IP. Chỉ cần cắm điện thoại vào mạng LAN là có thể sử dụng được ngay. Gọi nội bộ giữa các cổng Gateway Grandstream HT502, GXW4004, 4008, GXW4216/4224/4232/4248

GỌI THOẠI NỘI BỘ MIỄN PHÍ QUA MẠNG LAN

1. Gọi nội bộ giữa các điện thoại IP Grandstream thông qua mạng LAN

lan

Ví dụ ta có 2 ip phone với địa chỉ IP là:

– IP phone 1: 192.168.1.100

– IP phone 1: 192.168.1.101

a. Kích hoạt:  Vào giao diện web của từng điện thoại IP -> Settings -> Call Feature tìm mục sau “Use Quick IP Call Mode” Chọn Yes

b. Cách gọi:

– Từ IP phone 1 gọi cho IP phone 2: #101#

– Từ IP phone 2 gọi cho IP phone 1: #100#

Chú ý: Như vậy đuôi địa chỉ IP lúc này sẽ làm số để ta gọi, ta có thể cắm hàng 100 IP phone trong mạng LAN nội bộ gọi miễn phí cho nhau

2. Gọi nội bộ giữa các port thiết bị gateway thiết bị Grandstream không cần tổng đài

a. Gọi nội bộ giữa các port Gateway HT502

Cách gọi: ***70

b. Gọi nội bộ giữa các port Gateway GXW4004 và GXW4008

Cách gọi: ***7X (X=1->8; 1 tương ứng cổng 1,..8 tương ứng cổng 8)

c. Gọi nội bộ giữa các port Gateway GXW4216/4224/4232/4248

Cách gọi: *** 7XX

XX = 00: Gọi đồng thời tất cả các port

XX=01->48: Tương ứng port từ 1 đến 48