Giải pháp hội nghị truyền hình hoàn hảo Quảng Ngãi

GIẢI PHÁP HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH HOÀN HẢO QUẢNG NGÃI

giai-phap-hoi-nghi-truyen-hinh-hoan-hao-quang-ngaithiet-bi-hoi-nghi-truyen-hinhGiải pháp thiết bị hội nghị truyền hình tích hợp sẵn MCU hội nghị từ 4->9 bên đồng thời,

Kết nối với các hệ thống Polycom, Cisco, Avaya…,

Tích hợp sẵn Skype, Google hangouts, Facebook, kết nối điện thoại IP video, Camera IP video

GIẢI PHÁP HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH ĐA ĐIỂM

giai-phap-hoi-nghi-truyen-hinh-hoan-hao-quang-ngaihoi-nghi-truyen-hinh

1. Nền tảng Android 4.4 tuyệt vời cho mọi ứng dụng thoại hội nghị
giai-phap-hoi-nghi-truyen-hinh-hoan-hao-quang-ngaihoi-nghi-truyen-hinh3
2. Sản phẩm với đầy đủ kết nối chức năng tích hợp sẵn: MCU, Camera, HDMI, Remote điều khiển từ xa, quay quét mọi vị trí trong quá trình hội nghị
giai-phap-hoi-nghi-truyen-hinh-hoan-hao-quang-ngaihoi-nghi-truyen-hinh4
3. Thiết bị điều khiển từ xa cao cấp, điều khiển chạm đa điểm
giai-phap-hoi-nghi-truyen-hinh-hoan-hao-quang-ngaihoi-nghi-truyen-hinh5
4. Kết nối với mọi nền tảng thiết bị hội nghị truyền hình khác như Polycom, Cisco, Panasonic, LifeSize..
giai-phap-hoi-nghi-truyen-hinh-hoan-hao-quang-ngaihoi-nghi-truyen-hinh6
5. Chia sẻ nhiều màn hình trong quá trình họp, 1 màn hình cho điểm B, 1 màn hình cho điểm C, 1 màn hình chia sẻ trình chiếu tài liệu dữ liệu
giai-phap-hoi-nghi-truyen-hinh-hoan-hao-quang-ngaihoi-nghi-truyen-hinh7
6. Kết nối với các điện thoại Video hội nghị, Điện thoại IP video hội nghị sử dụng dành cho giám đốc, tổng giám đốc… tham gia họp tại phòng riêng
giai-phap-hoi-nghi-truyen-hinh-hoan-hao-quang-ngaihoi-nghi-truyen-hinh8
7. Kết nối thoại hội nghị truyền hình trực tiếp IP <-> IP, là sản phẩm cổng nghệ đầu tiên hỗ trợ kết nối này mà không cần bất kỳ 1 thiết bị MCU, SIP server… nào
Tức là cho phép thoại hội nghị giữa 2 IP LAN/VPN trực tiếp với nhau
giai-phap-hoi-nghi-truyen-hinh-hoan-hao-quang-ngaihoi-nghi-truyen-hinh9
8. Kết nối nhiều nền tảng hội nghị khác như: Skype, Google hangouts, Facebook, điện thoại IP video, Camera IP videogiai-phap-hoi-nghi-truyen-hinh-hoan-hao-quang-ngaihoi-nghi-truyen-hinh10
9. Phụ kiện đầy đủ chọn bộ
giai-phap-hoi-nghi-truyen-hinh-hoan-hao-quang-ngaihoi-nghi-truyen-hinh11
10. Thiết bị video hội nghị truyền hình và điện thoại hội nghị Audio, giải pháp toàn diện cho mọi doanh nghiệp
giai-phap-hoi-nghi-truyen-hinh-hoan-hao-quang-ngaihoi-nghi-truyen-hinh1