Ghi âm cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D

Để dùng điện thoại thông thường ghi âm lời chào DISA cũng có thể ghi âm đuợc nhưng chất lượng ghi âm kém hơn là điện thoại Panasonic KX-DT333, để ghi âm được trên máy điện thoại Analog thì bạn cần làm các thao tác sau:
Trước tiên bạn cần connect với phần mềm lập trình để chuyển số máy lẻ này về COS64.
Sau đó bạn thực hiện ghi âm lời chào: Nhấc máy đó lên bấm *36 1 + số của lời DISA. ví dụ ghi âm lời 1 bấm *36 1 501, ghi lời hai là *361 502 → máy phát tiếng tút thì đọc lời DISA → đọc xong bấm Store hoặc gác máy.
Để nghe lại lời DISA : Nhấc máy bấm *36 2 + số của lời DISA. ví dụ nghe lời 1 bấm *36 2 501, nghe lời hai là *36 2 502.
Để xóa lời DISA : Nhấc máy bấm *36 0 + số của lời DISA.
Trân trọng!