Error in Zoom App: There is no disk in the drive. Please insert a disc into the drive-100% Solved

Lỗi trong ứng dụng Zoom: There is no disk in the drive. Please insert a disc into the drive - 100% Solved

Khi ứng dụng Zoom đang tìm kiếm đường dẫn tệp không tồn tại trên thiết bị Windows, sẽ xảy ra lỗi No Disk.

Điều này thường xảy ra khi tham gia hoặc rời khỏi một cuộc họp.

Cách khắc phục lỗi này

Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy gỡ cài đặt Zoom qua Windows gỡ cài đặt Zoom qua Windows và cài đặt lại phiên bản Zoom mới nhất.

Nếu lỗi vẫn còn, vui lòng liên hệ với Zoom.US.

Để biết thêm thông tin về bài viết này, vui lòng tham khảo Không có đĩa trong ổ đĩa. Vui lòng chèn một đĩa vào ổ đĩa.