Dùng máy tính reset được không ah

Bạn đặt câu hỏi cho chúng tôi mà không cho chúng tôi biết bạn đang cần hỗ trợ tổng đài của hãng nào? câu hỏi như vậy chúng tôi biết trả lời bạn làm sao được, nhưng có một điều thường các loại tổng đài đều có thể reset bằng máy tính tất nhiên phải kết nối được với máy tính đã.

Nếu các bạn quan tâm thì liên hệ Hotline: 0899339028 biết thêm chi tiết.

Trân trọng!