Chức năng Fax trong tổng đài TES824

CHỨC NĂNG FAX TRONG TỔNG ĐÀI TES824

1. Để sử dụng chức năng nhận Fax của tổng đài KX-TES824 thì không nhất thiết phải sử dụng lời chào DISA. Vì bạn có thể lập trình chức năng tự động nhận Fax cho tổng đài.
2. Khi bạn đang sử dụng lời chào cho tổng đài, nếu trong trường hợp bạn công bố cho khách hàng số máy lẻ là máy Fax để khách hàng bấm số chọn thì khi đó tín hiệu Fax sẽ được chuyển đến máy fax. Còn khi bạn không sử dụng lời chào như vậy, tín hiệu Fax sẽ chuyển đến máy lễ tân(Máy chỉ định đổ chuông sau lời chào) và để nhận Fax bạn cần có thao tác chuyển đến máy Fax.
3. Hướng dẫn lập trình chức năng tự nhận tín hiệu Fax.
Bước 1: Vào chế độ lập trình.
Thao tác: Không nhấc máy bấm Program → Program no → *#1234 (1234 là Password mặc định lập trình hệ thống) →  màn hình , hiện “Sys-Pgm No”→ nhập mã lệnh lập trình ở bước 2.
Bước 2: Cài đặt mở số máy lẻ làm máy Fax.
Thao tác: (Đang ở chế độ lập trình) Ấn mã lệnh 503….SP-Phone….sau đó bạn nhập Jack tương ứng số máy lẻ chỉ định nhận tín hiệu fax( ví dụ: Jack 07, ta ấn số 07)….và cuối cùng bạn ấn STORE để lưu, ấn HOLD để thoát lệnh.
Bước 3: Chỉnh thời gian nhận tín hiệu Fax.
Thao tác: (Đang ở chế độ lập trình) Bạn ấn mã lệnh 514….SP-PHONE….MUTE chọn về 2 time, sau đó ấn STORE để lưu và ấn HOLD để thoát lệnh.
Chúc bạn thành công!