Cách xem số phiên bản zoom

Bạn có thể xem phiên bản của ứng dụng khách máy tính để bàn hoặc ứng dụng di động mà bạn hiện đang chạy. Nếu bạn đang chạy phiên bản cũ hơn, hãy tải xuống phiên bản mới nhất

Desktop client

  1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client (Windows, macOS hoặc Linux).
  2. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn sau đó nhấp vào About Zoom.
profile picture menu about zoom1

Bạn sẽ thấy phiên bản Zoom Desktop Client.

about zoom window

Mobile app

  1. Mở ứng dụng Zoom.
  2. Nhấp vào biểu tượng Settings (bánh răng).
    settings button
  3. Nhấn About Zoom. Bạn sẽ thấy phiên bản ứng dụng Zoom.