Cách cài đặt quyền giám sát trên Zoom meeting

Zoom Meeting là phần mềm giải pháp hội nghị truyền hình. Và nhắn tin đơn giản hóa trên mọi thiết bị. Cho phép bạn dễ dàng và nhanh chóng thiết lập, bắt đầu cuộc họp dễ dàng hơn.

Cuộc họp bằng ZOOM Meeting được đồng bộ với hệ thống lịch của bạn, dễ dàng lên lịch họp, quản lý cuộc họp, cùng rất nhiều tính năng khác và còn hơn thế nữa,

Zoom meeting tương thích hầu hết với các  hệ điều hàng windows, Mac, IOS, Android. Sau đây chúng tối sẽ hướng dẫn cách sử dụng phần mềm zoom trên IPAD.

Hướng dẫn cài phần mềm zoom trên ipad :

  1. Tải xuống phiên bản mới nhất của Apple Configurator 2 từ App Store.
  2. Kết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp USB và chọn Tin cậy khi được nhắc trên iPad.
  3. Tắt Tìm iPad của tôi (Cài đặt → ID Apple → iCloud).
  4. Chọn biểu tượng Chuẩn bị trên Trình cấu hình Apple 2.

zoom ipad

5.Chuẩn bị với Cấu hình thủ công và chọn Thiết bị giám sát, Cho phép các thiết bị ghép nối với các máy tính khác

zoom ipad 1

6. Chọn một máy chủ nếu bạn đã đăng ký MDM, nếu không hãy chọn Không đăng ký MDM. Quá trình này cho phép thiết bị của bạn được giám sát, không đăng ký bạn vào MDM của Zoom

zoom ipad 3

 

7. Tạo hoặc chọn một tổ chức:

zoom ipad 4

8. Chọn các bước sẽ được trình bày cho người dùng trong Cài đặt trợ lý và chọn Chuẩn bị Hiển thị tất cả các bước được đề nghị.

zoom ipad 5

9.Làm theo các hướng dẫn của Trợ lý thiết lập trên iPad để hoàn tất cài đặt thiết bị của bạn vào Chế độ giám sát của chế độ trực tiếp . Để xác minh thiết bị của bạn ở chế độ được giám sát, hãy điều hướng đến Cài đặt.

zoon ipad 6