Box ghi âm Tansonic 2 line

Box ghi âm Tansonic 2 line TX2006U2 USB, ghi âm đồng thời 2 cuộc gọi, tự động ghi âm, hiển thị số gọi đến trên nhiều máy tính. Hỗ trợ API cho các nhà phát triển phần mềm quản lý thông tin khách hàng CRM, Hỗ trợ phần mềm tiếng Việt

TÍNH NĂNG:

 • Tansonic 2 line:Ghi âm cuộc đàm thoại (Phone Recording)
 • Ghi âm các cuộc đàm thọai bằng cách: Ghi âm tự động khi có thay đổi điện áp trên đường dây điện thoại, ghi âm khi bắt đầu đàm thoại hoặc ghi âm ngay sau khi ấn phím *.
 • Dừng ghi âm khi ấn phím # hoặc khi gác máy.
 • Các cuộc đàm thọai được ghi âm lưu trực tiếp trong ổ đĩa cứng ở dạng file .WAV, .TS2, .TS4 và được xử lý nén ở tỉ lệ WAV 1:1 ; TS2 1:2 và TS4 1:4.
 • Các cuộc đàm thọai có thể lưu trữ và backup ở nhiều ổ cứng khác nhau.
 • Khi ổ đĩa đầy, hệ thống tự động xóa dữ liệu đầu tiên để hệ thống có thể hoạt động lại bình thường.
 • Hệ thống cho phép định thời gian bắt đầu ghi âm trong ngày, trong tuần cho hệ thống.
 • Hiển thị số gọi đến (Caller ID)
 • Hệ thống hiển thị đầy đủ số điện thoại của người gọi đến (Đăng ký hiển thị số điện thoại gọi đến với Bưu điện)
 • Giám sát ngay lúc đàm thoại (Monitor Real Time)
 • Hỗ trợ giám sát cuộc đàm thọai qua mạng LAN/Internet.
 • Theo dõi thời gian thực (Online) các cuộc đàm thoại.
 • Lưu lại thông tin hoạt động hệ thống (Operation Log).
 • Chương trình có thể ghi lại toàn bộ hoạt động của hệ thống như đóng mở nguồn điện, thời gian khởi động lại hệ thống, đóng mở chương trình ghi âm…
 • Hiển thị cuộc gọi không trả lời (Display Unanswered Call)
 • Hệ thống hiển thị và lưu lại các cuộc gọi nhỡ.
 • Ghi âm máy nhánh (Extension Record) ·
 • Trong trường hợp hệ thống ghi âm được kết nối với tổng đài, Voicesoft sẽ ghi lại đầy đủ thông tin của máy nhánh, có thể thiết lập trạng thái không ghi âm dành riêng cho máy nhánh đặc biệt.

THÔNG SỐ:

 • Phát hiện những cuộc điện đàm không mong muốn. Theo dõi trực tiếp những đường dây “có vấn đề”…
 • Theo dõi trực tiếp việc thực hiện dịch vụ khách hàng.
 • Ghi lại nhựng nội dung quan trọng cần đối chiếu
 • Nội dung ghi âm lưu vào đã cứng của máy tính.
 • Quản lý chi tiết cuộc gọi đến & đi.
 • Kết nối máy tính bằng cổng USB
 • Hỗ trợ hiển thị số gọi đến trên phần mềm.
 • Tự động xuất lưu giữ liệu dạng file Wave.
 • Phần mềm thực hiện chức năng ghi và nén dữ liệu, cho phép ghi, xóa, xuất file…
 • Chạy trên Windows 95/98/2000/XP….
 • Kèm phần mềm: TANGXIN RECORDING MANAGEMEN