Bản cập nhật zoom phiên bản 4.6.10

Bản cập nhật zoom phiên bản 4.6.10

Thông tin chi tiết về các bản phát hành sắp tới sẽ được đăng khi chúng có sẵn.

Ngày 7 tháng 4 năm 2020 phiên bản  4.6.10 (20033.0407)

Thay đổi các tính năng hiện có

  • Xóa ID cuộc họp khỏi thanh tiêu đề
    ID cuộc họp sẽ không còn được hiển thị trong thanh tiêu đề của cửa sổ Zoom meeting. Có thể tìm thấy ID cuộc họp bằng cách nhấp vào info icon ở trên cùng bên trái của cửa sổ khách hàng hoặc bằng cách nhấp vào Participants, sau đó Invite. 
  • Nút mời bên dưới Người tham gia
    Nút để mời người khác tham gia cuộc họp zoom của bạn hiện có sẵn ở cuối bảng Người tham gia.

Các tính năng mới và nâng cao

  • Biểu tượng bảo mật trong điều khiển
    Cuộc họp của chủ nhà hiện tại máy chủ cuộc họp sẽ có biểu tượng Bảo mật trong điều khiển cuộc họp của họ, kết hợp tất cả các điều khiển bảo mật trong cuộc họp hiện tại của Zoom vào một nơi. Điều này bao gồm khóa cuộc họp, cho phép Phòng chờ và hơn thế nữa. Người dùng hiện cũng có thể bật Phòng chờ trong cuộc họp, ngay cả khi tính năng này đã bị tắt trước khi bắt đầu cuộc họp.

Đã giải quyết các vấn đề

  • Sửa lỗi nhỏ