Showing all 12 results

Thiết bị hội nghị Plantronics Calisto P610, LOA NGOÀI Plantronics CALISTO 610M, LOA NGOÀI Plantronics CALISTO 620, LOA NGOÀI Plantronics CALISTO 620-M, LOA BLUETOOTH VỚI BỐN MICRO Plantronics CALISTO 7200

-17%

Hội nghị Plantronics Calisto

Chuyển đổi cho tai nghe USB MDA220

4,240,000 3,530,000 (Chưa VAT)
-17%

Hội nghị Plantronics Calisto

Plantronics MDA105 QD

2,400,000 2,000,000 (Chưa VAT)
-17%

Hội nghị Plantronics Calisto

MDA100 QD SERIES

2,328,000 1,940,000 (Chưa VAT)
-17%

Hội nghị Plantronics Calisto

Loa điện tử Calisto P5200 USB-C+Jack 3.5mm

4,940,000 4,110,000 (Chưa VAT)
-17%

Hội nghị Plantronics Calisto

Loa điện tử Calisto P5200 USB-A+Jack 3.5mm

4,940,000 4,110,000 (Chưa VAT)
-17%

Hội nghị Plantronics Calisto

Loa Calisto P3200 USB-C

3,144,000 2,620,000 (Chưa VAT)
-17%

Hội nghị Plantronics Calisto

Loa Calisto P3200 USB-A

3,144,000 2,620,000 (Chưa VAT)
-25%

Hội nghị Plantronics Calisto

Loa Bluetooth Với Bốn Micro Calisto 7200

9,760,000 7,300,000 (Chưa VAT)
-17%

Hội nghị Plantronics Calisto

LOA NGOÀI CALISTO 610 – M

3,300,000 2,750,000 (Chưa VAT)
-17%

Hội nghị Plantronics Calisto

LOA NGOÀI CALISTO 610

2,808,000 2,340,000 (Chưa VAT)
-17%

Hội nghị Plantronics Calisto

LOA NGOÀI CALISTO 620-M

4,940,000 4,110,000 (Chưa VAT)
-17%

Hội nghị Plantronics Calisto

LOA NGOÀI CALISTO 620

4,212,000 3,510,000 (Chưa VAT)