Trung kế vào bưu điện là gì

Trung kế từ bưu điện đó là từ chuyên ngành ĐTVT thường gọi cho đầu số điện thoại mà gia đình hay công ty bạn đăng ký từ nhà cung cấp như VNPT, Viettel…
Cung có nhiều trường hợp người ta gọi là trung kế, có người gọi là CO hay Trunk… tất cả đều là một
tiện đây NT cung giới thiệu qua một số loại trung kế mà nhà mạng cung cấp cho gia đình hay công ty
– Trung kế analog cứ mỗi đôi dây là một số điện thoại trên đó có thể là cáp trục hoặc cáp quang
– Trung kế luồng (E1…) là trung kế mà có 30 số điện thoại được chạy trên một đôi giây có thể là cáp quang hoặc cáp trục…
Trân trọng!