Lắp đặt tổng đài điện và sử dụng như thế nào

Chúng tôi đã nhận được câu hỏi của bạn và biết được đây thực chất là Spams của bạn trên trang NT, ban điều hành đề nghị anh không làm như thế nữa anh nhé, mục này là chúng tôi dành hoàn toàn cho khách hàng có nhu cầu cần hỏi thực sự và chúng tôi đã và đang cố gằng đề phục vụ cho khách hàng tốt nhất, hi vọng bên anh không làm như vậy nữa anh nhé.

Cảm ơn anh!