Hướng dẫn mình cách cài đặt hạn chế thời gian gọi ra cho máy nội bộ của tổng đài Panasonic KX-TDA100D

Để cài đặt hạn chế thời gian gọi cho máy nhánh, bạn cần làm theo các bước sau:
Bước 1: Vào chế độ lập trình.
Thao tác: Không nhấc máy bấm Program → Program no → *#1234 (1234 là Password mặc định lập trình hệ thống) →  màn hình , hiện “Sys-Pgm No”→ nhập mã lệnh lập trình theo các bước dưới đây.
Bước 2: Chọn Enable hoặc Disable cho từng COS sử dụng chế độ giới hạn thời gian gọi.
Thao tác: (Đang ở chế độ lập trình) bạn nhập mã  Lệnh 502 → CO Durat.limit → SP-PHONE → Cos no → SP-PHONE → Nhập COS để giới hạn thời gian gọi ra → Chọn Disable (không giới hạn) hoặc Anable (có giới hạn) → STORE → Next → chọn COS tiếp theo nếu cần → STORE → cuối cùng ấn phím HOLD để thoát lệnh.
Bước 3: Chọn thời gian giới hạn gọi ra.
Thao tác: (Đang ở chế độ lập trình) bạn nhập mã Lệnh  472 →    Ext-Co  Duration →SP-PHONE →Trunk  grp→SP-PHONE→ Nhập nhóm trung kế (mặc định tất cả các trung kế ở nhóm 1) → Nhập thời gian cần giới hạn (từ 1 phút cho đén 60 phút) → STORE →SP-PHONE → Trunk group tiếp theo nếu cần → STORE → và ấn HOLD để thoát lệnh.
Bước 4: Đưa những máy nhánh nào giới hạn vào COS tương ứng với lệnh 502.
Thao tác: (Đang ở chế độ lập trình) bạn nhập mã Lệnh 602 → Class of service → SP-PHONE → Ext no (nhập số máy nhánh) →Nhập COS (cho máy nhánh vào COS tương ứng với lệnh 502 ở trên → STORE → và cuối cùng ấn HOLD để thoát lệnh.
Lưu ý: tất cả các thao tác trên được thực hiện trên điện thoại có chức năng lập trình DT333.
Chúc bạn thành công!