Hướng dẫn cài đặt điện thọa hội nghị IP5000/IP6000/IP7000

Hướng dẫn lắp đặt cài đặt điện thoại hội nghị IP5000, IP6000, IP7000 của Polycom, kết nối, cài đặt tài khoản…

1. Kết nối thiết bị

huong-dan-cai-dat-dien-thoai-hoi-nghi-ip5000-ip6000-ip7000Điện thoại hội nghị IP

2. Cài đặt tài khoản cho thiết bị

a. Đăng nhập thiết bị:

Bấm Menu -> Status -> Network -> TCP/IP Parameters xem địa chỉ IP

Vào trình duyệt đánh ip của thiết bị vào với quyền đăng nhập: admin = 456 hoặc user = 123

b. Cài đặt số điện thoại (tài khoản cho máy)

Bước 1: Cài tài khoản như hình sau: Vào Setting -> Lines

huong-dan-cai-dat-dien-thoai-hoi-nghi-ip5000-ip6000-ip7000Điện thoại hội nghị IP1

Bước 2: Đổi lại chế độ quay số: Vào Setting -> SIP đổi lại như hình dưới (15 chữ x)

huong-dan-cai-dat-dien-thoai-hoi-nghi-ip5000-ip6000-ip7000Điện thoại hội nghị IP2

3. Thiết lập hội nghị 3 bên

Bước 1: Thiết lập cuộc gọi thứ nhất -> 2 người nói chuyện
Bước 2: Bấm nút Confrnc -> bấm số điện thoại của người thứ 3 cần nói chuyện -> bấm nút Send -> nói chuyện
Bước 3:  Bấm nút Confrnc để thiết lập 3 người nói chuyện