Hỏi về tổng đài không dây Panasonic

Gửi bạn bảng Cấu hình hệ thống cho tổng đài panasonic không dây

Thiết bị Ký hiệu KX-TDA100 KX-TDA200 KX-TDA600
Trạm thu phát sóng KX-TDA0141CE (2ch) 16 32 32
KX-TDA0142CE (4ch) 16 32 32
Card giao tiếp trạm thu phát sóng KX-TDA0143 (4 trạm) 2 4 4
KX-TDA0144 (8 trạm) 2 4 4
Điện thoại không dây KX-TCA155 128 128 512
KX-TCA255 128 128 512