Hiển thị số và gọi vào!

Tham khảo câu hỏi trước
Trả lời:
Nếu bạn bỏ lời chào đi thì xẽ hiển thị bạn ạ, muốn có lời chào nhưng vẫn hiển thị số gọi đến thì bạn sử dụng ghi âm lời chào có tích hợp sẵn trong tổng đài Siemens và không dùng Card ghi âm ngoài nữa, còn cụ thể cách làm thì khá phức tạp nên cũng tôi chưa thể hướng dẫn ngay được bạn ạ
Trân trọng!