Cần hỏi về các loại các giao diện ngoại vi ( trung kế/ thuê bao) thông dụng cho HIPATH 4000

Gửi bạn xem qua một số Các loại các giao diện ngoại vi (trung kế/ thuê bao) thông dụng cho tổng đài Siemens HiPath 4000 dưới đây
– DIUN2:
DIUN2 cung cấp hai giao diện 2Mbps (E1) kết nối với mạng công cộng hay các hệ thống khác. Mỗi giao diện E1 cho 30 kênh kết nối đồng thời. DIUN2 hỗ trợ các loại báo hiệu MFC R2, ISDN (DSS1), QSIG và CorNet-N (chuẩn riêng của Siemens cho phép kết nối đồng nhất nhiều hệ thống HiPath).
DIUN2 cung cấp hai giao diện G.703 120 Ohm ở mặt trước cho phép kết nối thẳng vào các thiết bị truyền dẫn. Các bộ chuyển đổi cho cáp đồng đồng trục G.703 75Ohm và cáp quang cũng có thể được cung cấp.
– STMD2:
STMD2 cung cấp 8 giao diện ISDN S0 (2B+D) cho các thiết bị đầu cuối ISDN hoặc kết nối với mạng ISDN công cộng hay kết nối mạng với các hệ thống khác (sử dụng QSIG, CorNet-N).
– TM2LP:
TM2LP cung cấp 8 giao diện trung kế tương tự hai dây báo hiệu mạch vòng cho kết nối với mạng điện thoại công cộng PSTN. TM2LP có khả năng nhận biết các xung tính cước 12KHz, 16KHz, 50Hz và tín hiệu đảo cực. TM2LP cũng hỗ trợ khả năng gọi vào trực tiếp bằng DTMF (pseudo-DID).
– TMEW2:
TMEW2 cung cấp 4 giao diện trung kế tie-line E&M, 2W/4W, các kiểu báo hiệu I-V, cho kết nối với các hệ thống PABX khác, hỗ trợ gọi vào trực tiếp DID.
– SLMO2:
SLMO2 cung cấp 24 cổng giao diện thuê bao số Up0/e (chuẩn riêng của Siemens). Mỗi giao diện Up0/e (1 đôi dây) cho phép đồng thời 2 kênh kết nối (2B+D) cho phép nhiều cấu hình sử dụng linh hoạt: 2 máy số hoặc 1 máy số và một máy tương tự hoặc thiết bị ISDN.
– SLMA2:
SLMO2 cung cấp 24 cổng giao diện thuê bao tương tự hai dây báo hiệu mạch vòng cho các máy điện thoại thường, máy fax/ modem tương tự.
– SLC24
SLC24 cung cấp 24 cổng giao diện Up0/e cho các trạm gốc (Base Station) cho các đầu cuối không dây kỹ thuật số theo chuẩn DECT/GAP.
– HG 3530
HG3530 bao gồm cạc giao diện STMI2 với phần mềm (loadware) cho chức năng HFA (HiPath Feature Access) cung cấp giao diện Ethernet 10/100BaseT cho phép kết nối các thiết bị đầu cuối IP (điện thoại IP hoặc phần mềm điện thoại IP trên máy tính) với HiPath 4000. HG 3530 cho phép 240 đầu cuối IP đăng ký với 120 kênh truy cập đồng thời từ mạng IP tới HiPath 4000.
– HG 3550
HG 3530 bao gồm cạc giao diện STMI2 với phần mềm (loadware) cho kết nối mạng qua IP (IP trunking) với các hệ thống HiPath khác. HG 3350 cho phép đồng thời tới 90 kênh từ HiPath 4000 vào mạng IP tới các hệ thống khác
– HG 3570
HG 3570 bao gồm cạc giao diện STMI2 với phần mềm (loadware) cho kết nối tủ ngoại vi phân tán qua IP (IPDA). HG3570 cung cấp tới 90 kênh truy cập đồng thời từ các khối ngoại vi phân tán về trung tâm.