Ứng dụng camera giám sát giao thông

ỨNG DỤNG CAMERA GIÁM SÁT GIAO THÔNG cho mình hỏi tóm tắt về mô hình hệ thống Camera quan sát dành cho giao thông

Hiện nay nhu cầu thu thập dữ liệu tại các điểm nút giao thông ngày càng tăng, việc ứng dụng giám sát giao thông bằng hình ảnh dần dần được sử dụng như một yêu cầu cần cho việc phạt nóng các trường hợp vi phạm giao thông.
   Hệ thống giám sát giao thông – camera giao thông được ứng dụng bằng sử dụng bộ Video sang quang của VNC cụ thể qua HT video series
   Việc giải quyết giải pháp camera giao thông có nhiều kiến trúc, yêu cầu, tính tương thích với hệ thống đèn giao thông, khả năng quản lý IP…. Nên có nhiều kiến trúc khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu giám sát cũng như tương thích của một điểm nút giao thông. Dưới đây chúng tôi chỉ nêu một ứng dụng tiêu biểu cho hệ thống giám sát nút giao thông bằng camera.
Hệ thống giám sát camera giao thông
ung-dung-camera-giam-sat-giao-thong