Tổng đài TES824 không được gọi line thứ 3 khi 2 lines kia đang sử dụng ? ( phần 2 )

Anh thao tác chính lại một lần nữa thật cẩn thận anh nhé và chú ý máy lẻ anh sử dụng để gọi phải đang ở trạng thái connect (đang sử dụng nghe gọi bình thường), nếu vẫn không được thì trường hợp này chúng tôi phải qua kiểm tra sự cố cụ thể anh ạ

trân trọng!