Hướng dẫn sử dụng thiết bị ghi âm TANSONIC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ GHI ÂM TANSONIC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ GHI ÂM TANSONIC:

Hướng dẫn sử dụng Thiết bị ghi âm điện thoại Tansonic bằng hình ảnh, Kết nối nghe file ghi âm từ xa, Sử dụng phần mềm quản lý thông tin khách hàng

A. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ GHI ÂM

1. Đăng nhập hệ thống:

User name/password = admin/admin

a. Đăng nhập tại chương trình cài đặt thiết bị ghi âm

huong-dan-su-dung-thiet-bi-ghi-am-tansonicĐăng nhập phần mềm ghi âm điện thoại

b. Phân quyền cho các máy đăng nhập từ xa qua mạng LAN

Cài đặt thêm tài khoản cho các máy khác truy cập từ xa qua mạng LAN để nghe kiểm tra file ghi âm

– Vào System Setting -> chọn Tab Password option -> Tạo tên và pass với quyền bất kỳ như hình sau

huong-dan-su-dung-thiet-bi-ghi-am-tansonicPhân quyền truy cập ghi âm cho người dùng

c. Đăng nhập tại các máy client qua mạng LAN

huong-dan-su-dung-thiet-bi-ghi-am-tansonicĐăng nhập phần mềm ghi âm điện thoại

2. Giao diện sử dụng phát sinh cuộc gọi:

huong-dan-su-dung-thiet-bi-ghi-am-tansonicMàn hình khai thác phần mềm ghi âm điện thoại

3. Nơi lưu file ghi âm và cách backup dữ liệu

huong-dan-su-dung-thiet-bi-ghi-am-tansonicLưu trữ file ghi âm điện thoại

– Lưu tập chung: Tất cả các line ghi âm sẽ được lưu chung vào 1 thư mục và phân theo ngày tháng

– Lưu mỗi line 1 thư mục: Mỗi line ghi âm sẽ được lưu vào 1 thư mục riêng và phân theo ngày tháng

4. Tìm kiếm file ghi âm

huong-dan-su-dung-thiet-bi-ghi-am-tansonicTìm kiếm file ghi âm điện thoại

huong-dan-su-dung-thiet-bi-ghi-am-tansonicTìm kiếm file ghi âm điện thoại

5. Kích hoạt chương trình khởi động cùng window

huong-dan-su-dung-thiet-bi-ghi-am-tansonicBật chương trình ghi âm khi máy tính khởi động

B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1. Kích hoạt chế độ hiển thị thông tin khách hàng

huong-dan-su-dung-thiet-bi-ghi-am-tansonicKhởi tạo chế độ hiển thị thông tin

2. Chạy phần mềm quản lý thông tin khách hàng

huong-dan-su-dung-thiet-bi-ghi-am-tansonicBật chương hiển thị thông tin khách hàng

3. Tìm kiếm thông tin khách hàng

huong-dan-su-dung-thiet-bi-ghi-am-tansonicTìm kiếm thông tin khách hàng đã lưu

Chúc thành công!