Hướng dẫn quản lý ghi âm tập trung AR VÀ GX qua web

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ GHI ÂM TẬP TRUNG AR VÀ GX QUA WEB

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ GHI ÂM TẬP TRUNG AR VÀ GX QUA WEB:

Ghi m qu n l t p chung QUẢN LÝ GHI ÂM

Hướng dẫn phần mềm quản lý ghi âm tập trung, cho phép quản lý ghi âm tập trung lên tới hàng 1000 điểm qua Web, Các model ghi âm quản lý tập chung: AR200/210; AR400; AR800; AR1600; AR2400; AR3200…

A. Các việc cần chuẩn bị

– Máy tính dùng để chạy phần mềm quản lý ghi âm tập trung

– Phần mềm quản lý ghi âm tập trung

– Địa chỉ IP tĩnh tại trung tâm để các điểm kết nối ghi âm về

B. Chạy phần mềm quản lý tập trung

1. Chạy phần mềm quản lý ghi âm tập trung

và thay đổi thư mục lưu trữ file ghi âm

– Thay đổi thư mục lưu file ghi âm và chạy chế độ cho các thiết bị khác kết nối đến phần mềm quản lý tập chung: Bấm vào file GXWEBDataCfg như hình dưới, rồi đổi lại đường dẫn lưu file ghi âm như bạn mong muốn

huong-dan-quan-ly-ghi-am-tap-trung-ar-va-gx-qua-webGhi âm tập chung 5

– Chạy phần mềm Web: Bấm vào file GXWEBDataSrv (Chú ý file này phải chạy 24/24 thì mới connect được web)

huong-dan-quan-ly-ghi-am-tap-trung-ar-va-gx-qua-webGhi âm tập chung

– Vào Web: http://dia-chi-ip-may-chu:9080 (Chú ý địa chỉ IP máy chủ là máy chạy phần mềm này và địa chỉ ip là IP tĩnh nhé)

2. Khai báo các điểm chi nhánh

và kết nối về phần mềm quản lý  tập chung

a. Khai báo các vùng và chi nhánh quản lý hình cây:

Bấm chuột phải vào All device để tạo các cấp thư mục chi nhánh thiết bị cần quản lý

huong-dan-quan-ly-ghi-am-tap-trung-ar-va-gx-qua-webGhi âm tập chung 2

– Bấm chuột phải vào menu cấp 3 rồi chọn New Device để khai báo thiết bị mới và thông số của thiết bị cần kết nối, như hình dưới ta cần có 3 thông số khoanh vùng màu xanh để kết nối, 3 thông số này ta lấy ở máy ghi âm của chi nhánh đó

b. Xem ID của thiết bị tại các chi nhánh và mở kết nối chi nhánh về trung tâm

– Vào thiết bị -> System -> Device infor như hình dưới để xem ID

huong-dan-quan-ly-ghi-am-tap-trung-ar-va-gx-qua-webGhi âm tập chung 7

– Vào thiết bị -> System -> Options, kích hoạt và khai báo địa chỉ IP tại trung tâm như hình sau (Chú ý tại trung tâm phải có IP tĩnh hoặc tên miền động để kết nối)

huong-dan-quan-ly-ghi-am-tap-trung-ar-va-gx-qua-webGhi âm tập chung 8

c. Nat port trên modem để kết nối vào phần mềm CMS

– Ví dụ máy tính cài phần mềm CMS có IP là 192.168.2.55 thì ta mở cổng nat như hình sau:

+ Cổng cần mở: 12345 – 12346 – 12347

+ Cổng quản lý trên mạng: 9080

huong-dan-quan-ly-ghi-am-tap-trung-ar-va-gx-qua-webGhi âm tập chung 6

d. Khai báo ID của chi nhánh vào phần mềm quản lý tập trung

+ Tại máy ghi âm cần kết nối: ta vào System -> option/ System -> Device infor và System -> Change ip để lấy thông tin điền vào như mẫu làm dưới

Ghi âm tập chung 3 QUẢN LÝ GHI ÂM

e. Chỉnh thời gian backup tự động

– Thông thường thời gian ban đêm để backup là tốt nhất, vì lúc đó hoạt động ít, băng thông đường truyền tốt để backup dữ liệu

Ghi âm tập chung 4 QUẢN LÝ GHI ÂM