Error: occurred during zoom installation (Error 0, 3000, 10002, 10006)

Lỗi: Xảy ra trong quá trình cài đặt Zoom (Lỗi 0, 3000, 10002, 10006)

Lỗi 0

Nguyên nhân

 • Lỗi khi cập nhật từ phiên bản 0.9 hoặc 1.0
 • Liên kết nguồn của gói cài đặt Zoom bị hỏng
 • Phần mềm chống vi-rút như AVG có thể đã cách ly các tệp được tải xuống bởi trình cài đặt Zoom

Giải pháp

Tải xuống và cài đặt thủ công trình cài đặt  Zoom client

Nhấp vào liên kết ở trên để tải về Zoom. 

Nếu vấn đề vẫn tồn tại, có được này installer.txt tập tin từ c:/ users /  username / AppData / Roaming / Zoom, phát hành vé từ các dịch vụ điều tra Phóng to và tìm hiểu. Gửi cùng với tệp Installer.txt.

Lỗi 3000

Nguyên nhân

 • Trình cài đặt Zoom không thể ghi đè lên tệp hiện có vì có một quy trình đang chạy. 

Giải pháp

Tải xuống thủ công trình cài đặt Zoom client  và cài đặt nó. 

Nếu sự cố vẫn còn, vui lòng khởi động lại máy tính của bạn và thử lại.

Lỗi 10002

Nguyên nhân

 • Liên kết nguồn của gói cài đặt Zoom bị hỏng
 • Phần mềm chống vi-rút như AVG có thể đã cách ly các tệp được tải xuống bởi trình cài đặt Zoom

Giải pháp

 • Tải xuống thủ công trình cài đặt Zoom client và cài đặt nó. 
 • Nếu vấn đề vẫn tồn tại, có được điều này installer.txt tập tin từ c:/ users/  username/ AppData/ Roaming / Zoom và phát hành vé từ các cửa sổ điều tra Phóng to để làm một cuộc điều tra. Gửi cùng với tệp Installer.txt.

Lỗi 10006

Nguyên nhân

 • Không có không gian trống trên đĩa đích
 • Phần mềm chống vi-rút như AVG có thể đã cách ly các tệp được tải xuống bởi trình cài đặt Zoom

Giải pháp

 • Hãy chắc chắn rằng đĩa có đủ không gian trống.
 • Tải xuống thủ công trình cài đặt Zoom client và cài đặt nó. 
 • Nếu vấn đề vẫn tồn tại, có được điều này installer.txt tập tin từ  c: / users /  username  / AppData / Roaming / Zoom và phát hành vé từ các cửa sổ điều tra Phóng to để làm một cuộc điều tra. Gửi cùng với tệp Installer.txt.

Để biết chi tiết về bài viết này, vui lòng tham khảo các lỗi 0, 3000, 10002, 10006, xảy ra trong quá trình cài đặt.