Đồng bộ tổng đài TDE với máy SIP của hãng khác

cái này thì bạn phải cụ thể là máy của hãng nào bác nhé, vì mỗi thằng để 1 kiểu flast khac nhau nên không chuyển máy được là chuyện bình thường, bác phải chuyển tốc độ flast của tổng đài về cùng với cai kia là ok ngay, nếu không bác qua VNC mang mấy con điện thoại Panasonic KX-TS500 về kiểu gì cũng được